Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

(Υπενθύμιση) Ανακοίνωση δωρεάν συνδρομής ηλεκτρονικής νομικής βιβλιοθήκης "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ - ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ"

 
 
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :