Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πρόσκληση Ε.Α.Π.Π.Π.ΝΑ.Ε.- Εβδομάδα Playtherapy 2021

 

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :