Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αίτημα καταβολής χρηματικού ανταλλάγματος στους αστυνομικούς για τις μη ληφθείσες άδειες έτους 2020

 

 
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :