Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Χορηγία της Ε.Α.Α.Μ.Θ. βιβλίων Πειθαρχικού Δικαίου στις υπηρεσίες της Α.Μ.Θ.

 

 Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :