Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πρόταση Ε.Α.Α.Μ.Θ. για τις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (COVID-19)

 
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :