Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Παρέμβαση Ε.Α.Α.Μ.Θ. για κωδικοποίηση νομοθεσίας - έκδοση μνημονίων ενεργειών περί COVID-19

 Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :