Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πρόταση αναφορικά με την επικείμενη λειτουργία του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021