Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αγορά αντισηπτικών ειδών με έξοδα του ταμείου της Ε.Α.Α.Μ.Θ.

 Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :