Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανακοίνωση της ΠΟΑΞΙΑ για τις διατάξεις του νέου Π.Δ. 07-2020 "Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού"

 

Δημοσιεύθηκε την 15/1/2020 το Π.Δ. 7/2020 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 6) με το οποίο:


      • Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την παραμονή στο Σώμα πέραν των οριζομένων σε κάθε βαθμό ορίων ηλικίας είτε έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία διετία είτε έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή (Π.Δ. 24/1997 & Π.Δ. 128/2010).
      • Καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 98/2018 «Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας».
      • Αναμορφώνονται και προσαρμόζονται διατάξεις που αφορούν τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού.
Το ανωτέρω Π.Δ. αποτελεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχε δώσει η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία του Σώματος προς την Ομοσπονδία μας και το προϊόν της υιοθέτησης προτάσεων μας. Είναι το αποτέλεσμα των επισημάνσεων και της καταγγελίας των στρεβλώσεων που είχαν δημιουργήσει οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης Κυβέρνησης οι οποίες επιβάρυναν τον Οργανισμό του Σώματος και οδήγησαν άξιους και ικανούς συναδέλφους σε πρόωρη και άδικη αποστρατεία.
Ωστόσο εκκρεμεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ηγεσίας σε σχέση με τα θέματα:
  • της διασφάλισης 35ετούς παραμονής των Αξιωματικών στο Σώμα,
  • την αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής στο Σώμα των Αστυνομικών Διευθυντών και Ανώτατων Αξιωματικών.
  • της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων και των Υπαστυνόμων του ν.3686/2008
  • καθώς και άλλα ζητήματα τα οποία τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας.
Ευελπιστούμε ότι μετά την διενέργεια των ετήσιων τακτικών κρίσεων θα δρομολογηθούν άμεσα οι αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες πρέπει να αναλάβει η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία του Σώματος προκειμένου να επιλύσει κατά τρόπο επωφελή για όλους τα ανωτέρω ζητήματα.
Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία μας συνεχίζει διαχρονικά να εργάζεται στην κατεύθυνση της προώθησης ουσιαστικών προτάσεων προς όφελος τόσο των συναδέλφων μας όσο και του Σώματος και εν γένει της ελληνικής κοινωνίας.
2014 poaxia no ypografes

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :