Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επιστολή Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για την εκλογική αποζημίωση

 Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :