Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Το τρίτο φύλλο της εφημερίδας της Ε.Α.Α.Μ.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή

 




Παρουσιάζουμε σε ηλεκτρονική μορφή την 3η έκδοση της εξαμηνιαίας εφημερίδας της Ένωσης Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας κ' Θράκης , η οποία ήδη έχει φτάσει στην έντυπή της μορφή σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας.







Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :