Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

enstoloi.net : "Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό"

 

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό, τα εφάπαξ των ταμείων που υπάγονται στο ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζονται με μαθηματικό τύπο για το διάστημα μέχρι 2013 ή 2014 (ανάλογα το ταμείο) και μετά επιστρέφονται οι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί από το μισθό.
Για τα ταμεία του πρώην ΤΕΑΠΑΣΑ (ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ, ΤΠΥΠΣ) υπάρχει σχετική ανάλυση εδώ –> Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας
Όπως υπάρχει στα ανωτέρω ταμεία διαχωρισμός του εφάπαξ σε 2 τμήματα, κατά τον ίδιο τρόπο το εφάπαξ ΤΠΔΥ υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο μέχρι την 31-12-2013 και μετά την 1-1-2014 απλά επιστρέφονται οι κρατήσεις.
Η διαφορά είναι ότι στο ΤΠΔΥ για διαγραφή μετά την 12-5-2016 (ημ/νία ισχύος του Ν.4387) δεν λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες αποδοχές πριν από τη διαγραφή (όπως γίνεται στο ΤΕΑΠΑΣΑ), αλλά χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της πενταετίας 2009 ~ 2013 ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής –> Άρθρο 35 παρ. 4 Ν.4387/16
Πχ. για αποστρατεία το 2031, το πρώτο τμήμα του εφάπαξ ΤΠΔΥ θα υπολογιστεί με το μέσο όρο αποδοχών της περιόδου 2009 ~ 2013, δηλαδή με τις αποδοχές μιας εικοσαετίας πριν την αποστρατεία!
Ουσιαστικά πρόκειται για μία έμμεση μείωση του εφάπαξ ΤΠΔΥ χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό αναπλήρωσης (60%).
Αυτή η παράμετρος ενσωματώθηκε σήμερα στις σελίδες εφάπαξ αστυνομίας και πυροσβεστικής, όπου πλέον για τον υπολογισμό του ΤΠΔΥ χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της πενταετίας 2009 ~ 2013 με το παλιό μισθολόγιο (για διαγραφές μετά την 12-5-2016).
Ειδικότερα για το χρόνο από 1-1-2009 ~ 31-7-2012 λαμβάνονται υπόψη οι βασικοί μισθοί που ίσχυαν το 2011 (προ μειώσεων), ενώ από 1-8-2012 ~ 31-12-2013 χρησιμοποιούνται οι βασικοί μισθοί που ίσχυσαν μέχρι το 2016 (με αποκατάσταση 50% των μειώσεων).
ΥΓ. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που αναλύθηκε εδώ: Εγκύκλιος για την ημερομηνία ισχύος του Ν.4387
η παράταση εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού μέχρι 30-6-2016 για τους στρατιωτικούς αφορούσε μόνο τον υπολογισμό της σύνταξης, οπότε για όλα τα υπόλοιπα θέματα (όπως το εφάπαξ) εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις του Ν.4387 από 13-5-2016.

πηγή enstoloi.net


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :