Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Έγγραφη Παρέμβαση Σ.Κ.Α.Ξ, Σ.Α.Υ.Ν.Δ και Ε.Α.Α.Μ.Θ. για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών

 

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :