Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Και η Ένωση Αξιωματικών Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώθηκε με τη φωνή των 6 πρωτοβάθμιων Ενώσεων Αξιωματικών

 Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :