Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Μ.Θ. για την πρώτη συνάντηση της Γραμματείας Ανθυπαστυνόμων -Αξιωματικών του Ν. 3686/2008

 Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :