Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δυο αλήθειες για όσα γράφονται

 


άρθρο Πέτρου Ντεληγιάννη
Ταμία Ένωσης Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας κ' Θράκης και υπεύθυνου ιστοσελίδας


Εν αναμονή της εξέλιξης στους κόλπους των   Σωμάτων Ασφαλείας και Ένοπλων  Δυνάμεων , που αφορά την οκτάμηνη προθεσμία συμμόρφωσης της Κυβέρνησης με απόφαση της Επιτροπής συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να καταβληθεί το υπόλοιπο 50% στο προσωπικό των αντισυνταγματικών περικοπών του ν.4093/2012 , θα πρέπει προς υπενθύμιση της αλήθειας να γίνουν δυο απαραίτητες επισημάνσεις : α) Το λιγότερο ατυχώς , αναφέρεται στον Τύπο ότι πρόκειται για αναδρομική πίστωση χρημάτων . Η καταβολή τους ουδεμία σχέση έχει με την κοινή κωδικοποιημένη αντίληψη πως πρόκειται για χρήματα τα οποία κάποια θετική μισθολογική απολαβή αποδίδει στους λογαριασμούς των συναδέλφων , αγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις παρυφές του κοινωνικού αυτοματισμού. Πρόκειται στην πραγματικότητα για το υπόλοιπο μισό μισθολογικών μειώσεων οι οποίες το Σ.Τ.Ε. έκρινε επανηλειμένως παράνομες , είναι δηλαδή χρήματα τα οποία παρανόμως παρακρατηθηκαν από το 2012 στις οικογένειές μας και επιτέλους αποδίδονται και μάλιστα με καθυστέρηση και αγώνες έξι ετών . 
 β) Η συγκεκριμένη πιθανή εξέλιξη επιστρέφει /αποδίδει περίπου το μισό του μισού σειράς αποφάσεων του Σ.Τ.Ε. , αφού το κύριο από αυτές σκέλος διέτασε την κεντρική Κυβέρνηση να επιστρέψει τα αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντα ποσά και το άλλο σκέλος την επιστροφή στο μισθολόγιο που ίσχυε έως τον Αύγουστο του 2012. Αντί αυτού πρόσφατα ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε ένα νέο άδικο, κατα κοινή ομολογία, μισθολόγιο για τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. για το οποίο αφενός δεν ελήφθησαν υπόψην οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις ,αφετέρου δεν προσαρμόστηκε κατ' ελάχιστον στην ιδιαιτερότητα του δικού μας κλάδου ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να ωριμάσει ένα βαθμολογικό σύστημα αντίστοιχου των Ε.Δ. με αποτέλεσμα την εκ νέου εισοδηματική ανισοκατανομή . Σημειώνουμε εδώ ότι και για το νέο μισθολόγιο του 2017 , οι Ομοσπονδίες μας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και Π.Ο.ΑΣ.Υ.) ξεκίνησαν έναν νέο δικαστικό αγώνα προκειμένου να αναιρεθεί η εφαρμογή του και να ξεκινήσει νέος εξ' αρχής διάλογος με τους αρμόδιους .
    Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό στην κοινωνία ότι δεν διεκδικούμε με τον αγώνα μας καμία ταξική διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα κομμάτια της . Είμαστε μια κατηγορία εργαζομένων σε μόνιμη επικίνδυνη και ανθυγιεινή συνθήκη που καμία των ευνοϊκών περιόδων που διήνυε η εθνική οικονομία δεν απόλαυσε και περαιτέρω την τελευταία δεκαετία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες μιας πρωτοφανούς κοινωνικοοικονομικής κρίσης . Τίποτα παραπάνω , τίποτα λιγότερο .

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :