Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ξεκινάει η ηλεκτρονική αξιολόγηση των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ στο Police on Line

 Όπως αναφέρει ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ στην εγκύκλιο του η καθιέρωση ενός εκσυγχρονισμένου και αναβαθμισμένου συστήματος αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες της, αποτυπώνεται στις μεταρρυθμίσεις που επέρχονται.
Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ τονίει στην εγκύκλιο του ότι με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων διαφόρων Υπηρεσιών για παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων και με σκοπό να αποφευχθούν ερμηνευτικές δυσχέρειες, εκδόθηκε διαταγή, με την οποία διευκρινίστηκαν κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις - παραδείγματα αξιολόγησης με την νομικά ορθή αντιμετώπιση - επίλυσή τους και καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες του νέου συστήματος αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, οριοθετήθηκε το απαιτούμενο πλαίσιο για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων, σύμφωνα με τη βούληση του κανονιστικού νομοθέτη.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο μία από τις σπουδαιότερες τομές συντελείται με την κατάργηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος εντύπου της Έκθεσης Αξιολόγησης και την αντικατάστασή του με ηλεκτρονική φόρμα, αξιοποιώντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο έπακρο τις υφιστάμενες σύγχρονες και πρωτοποριακές υποδομές του Πανελλαδικού Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Προβλέπεται πλέον ρητά η ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Police on Line. Για την υλοποίηση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής των εκθέσεων αξιολόγησης, κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί ένα αρχικό στάδιο πιλοτικής ενεργοποίησής της, σε δοκιμαστική έκδοση, στην οποία υπήρχε πρόσβαση αποκλειστικά για τα στελέχη των δύο αρμοδίων για την υλοποίηση της εφαρμογής Διευθύνσεων του Αρχηγείου (Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. και Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.). Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτής της έκδοσης, επιτεύχθηκε μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της εφαρμογής, με τη δημιουργία ενός εύχρηστου και σύγχρονου περιβάλλοντος διεπαφής των χρηστών της.
Τα επόμενα δύο στάδια της διαδικασίας, μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχουν ως εξής:
α. Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή ενεργοποιείται πλέον πιλοτικά, για όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, ούτως ώστε, περνώντας κι αυτές μέσα από ένα εισαγωγικό στάδιο, με καταχωρήσεις που θα γίνονται ως δοκιμές (tests), να προσαρμοστούν με τα δεδομένα του νέου συστήματος αξιολόγησης. Το δοκιμαστικό αυτό στάδιο για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες θα ξεκινήσει την 2.7.2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την 15.7.2018.
β. Ακολούθως, από την 16.7.2018, η εφαρμογή θα τεθεί πια στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Πανελλαδικού Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (Police on Line), προκειμένου, μέχρι και την 10.8.2018, να έχουν καταχωρηθεί σ' αυτήν, όσες έκτακτες εκθέσεις αξιολόγησης και πληροφοριακά έντυπα τρέχοντος έτους παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθόσον ήδη έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις σύνταξης αυτών.
 Για την ουσιαστική κατανόηση των τεχνικών λεπτομερειών της και την επιτυχή καταχώριση στοιχείων και βαθμολογιών από τους χειριστές και αξιολογητές, επισυνάπτεται στην παρούσα, οδηγός βασικών λειτουργιών της εφαρμογής με τίτλο «Εκθέσεις Αξιολόγησης». Στον οδηγό περιγράφονται τα βασικά βήματα της διαδικασίας, καθορίζονται οι θεμελιώδεις κανόνες λειτουργίας της, επαναλαμβάνονται συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων και αναλύονται οι ρόλοι της εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, η προσεκτική μελέτη και κατανόηση του οδηγού βασικών λειτουργιών, είναι προαπαιτούμενη για την επιτυχή χρήση της νέας εφαρμογής από τις Υπηρεσίες του Σώματος και τους αρμόδιους αξιολογητές.
Τέλος, με την ευκαιρία της θέσης σε εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής «Εκθέσεις Αξιολόγησης», επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας (ορισμός αξιολογητών και είδους αξιολόγησης, προσδιορισμός χρονικού διαστήματος αξιολόγησης) και για την ορθή σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης είναι ο εκάστοτε Α' Αξιολογητής.
β. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια των Διευθυντών των αστυνομικών Υπηρεσιών επιπέδου τουλάχιστον Διεύθυνσης, κατά τον ορισμό αξιωματικών ως αρμόδιων αξιολογητών, καθώς και των ίδιων των αξιολογητών κατά τη σύνταξη των εκθέσεων και τη σημείωση των βαθμολογιών και αιτιολογιών τους. Τυχόν αβλεψίες και παραλείψεις στον ορισμό αξιολογητών και στην κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης, δημιουργούν τυπικά ελαττώματα ικανά να προκαλέσουν την επιστροφή της έκθεσης για διόρθωση, καθυστερώντας αναιτιολόγητα την περαίωση της όλης διαδικασίας, καθόσον πλέον θα πρέπει να συνταχθεί νέα διορθωμένη έκθεση.

Εν προκειμένω, χαρακτηριστικό παράδειγμα μη δικαιολογημένης αβλεψίας, αποτελεί η λανθασμένη καταγραφή του χρονικού διαστήματος, για το οποίο πρόκειται να αξιολογηθεί ο αξιωματικός, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης έκθεσης.
Επ' αυτού, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ως υπόμνηση ότι ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Αστικό Κώδικα, όπως προκύπτει από τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 παρ. 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 241 -246 του Αστικού Κώδικα. Επί παραδείγματι, το διάστημα τεσσάρων (4) μηνών υπηρεσιακής εξάρτησης του αξιολογούμενου με τον Α' αξιολογητή, που απαιτείται να συντρέχει για τη σύνταξη έκτακτης αξιολόγησης, θεωρείται ότι συμπληρώνεται μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε το 4μηνο. Συνεπώς, 4μηνη υπηρεσιακή εξάρτηση, που άρχισε την 1/12/2017, συμπληρώνεται με το πέρας και της 1ης/4/2018 (ημερομηνία που πρέπει να συμπεριληφθεί στο χρονικό διάστημα αξιολόγησης) και όχι της 31ης/3/2018, όπως αναγράφεται συχνά εσφαλμένως σε εκθέσεις αξιολόγησης.
 Η επιτυχής υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή αποτύπωση της πληροφορίας στο περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης. Δεδομένου ότι η παρούσα εφαρμογή βρίσκεται σε διασύνδεση με τις εφαρμογές του Police On Line (POL): «Διαχείριση Αστυν. Προσωπικού»», «Βιβλίο Υπηρεσίας»» και «Πειθαρχικές Υποθέσεις»», καθίσταται απολύτως απαραίτητη η διαρκής, πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη καταχώρηση των απαιτούμενων πληροφοριών στις εν λόγω εφαρμογές. Όταν δεν αποτυπώνεται ορθά η πληροφορία, ο Αξιολογητής πρέπει να επικοινωνεί με τους αρμόδιους χειριστές των ως άνω ηλεκτρονικών εφαρμογών για την συμπλήρωση/διόρθωσή τους.
Ειδικά για την εφαρμογή «Πειθαρχικές Υποθέσεις»» εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις Υπηρεσίες και στους ορισθέντες χειριστές, προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα η βασική υποχρέωσή τους για έγκαιρη καταχώρηση των διοικητικών εξετάσεων, των πειθαρχικών ποινών, των διοικητικών μέτρων και των λοιπών δεδομένων, διότι παρατηρείται η συστηματική παράλειψη ορισμένων εξ αυτών να καταχωρούν την εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων. Τέτοιου είδους παραλείψεις αναμφίβολα θα επιδράσουν αρνητικά στην νέα ηλεκτρονική εφαρμογή των εκθέσεων αξιολόγησης, ενώ αναπόφευκτα θα προκαλέσουν την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών των αρμόδιων χειριστών από τις Υπηρεσίες τους.
γ. Διευκρινίζεται προς άρση οποιασδήποτε παρερμηνείας ότι, κατ' άρθρο 26 παρ. 6, μετά τη σύνταξη της έκθεσης και τη σημείωση της βαθμολογίας, κοινοποιείται στον αξιολογούμενο από τον τελικό αξιολογητή του, ο γενικός χαρακτηρισμός της βαθμολογίας που έλαβε (π.χ. εξαίρετος, λίαν καλός, καλός κ.λπ.) και από τις βαθμολογίες του, μόνο εκείνες που είναι κάτω του εβδομήντα (70) σε οποιοδήποτε κριτήριο αξιολόγησης ή αυτές που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, καθώς και οι αιτιολογίες τους.
Στο άρθρο 19 παρ. 9 του π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μνημονεύονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που συνεκτιμώνται από τους αξιολογητές κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των αξιολογούμενων αξιωματικών.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους ατομικούς φακέλους, οι οποίοι και με το νέο σύστημα αξιολόγησης θα λαμβάνονται υπόψη απαραιτήτως, προκειμένου όλοι οι αξιολογητές να ενημερώνονται από το περιεχόμενό τους, πριν προβούν στη σύνταξη και υποβολή των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης.
Εξάλλου, στην ίδια ρύθμιση (άρ. 19 παρ. 9) ορίζεται ότι κατά την αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός της τελικής επίδοσης και η σειρά αποφοίτησης από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας. Σε συμμόρφωση με την ως άνω ρύθμιση και επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται η έλλειψη αυτών των στοιχείων από τα ατομικά βιβλιάρια αξιωματικών, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, να μεριμνήσουν προσωπικά για τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων πεδίων, από τους αρμόδιους χειριστές, σε κάθε ατομικό βιβλιάριο.
Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί η υπόμνηση στους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι δεν έχουν προμηθευθεί εισέτι έξυπνη κάρτα (smart card) πρόσβασης στις εφαρμογές Police On Line, να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες (υποβολή αίτησης κ.λπ.) για την προμήθειά τους από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής, προκειμένου να είναι σε θέση να ενημερώνονται ως αξιολογούμενοι για το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησής τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, παρακαλούνται οι κ.κ. Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας, Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές και Διευθυντές των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου , του συνημμένου σ' αυτήν «Οδηγού βασικών λειτουργιών» και των προγενέστερων εγκυκλίων διαταγών μας, καθώς επίσης και για τη δέουσα εποπτεία των υφισταμένων τους Υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια τόσο του δοκιμαστικού - πιλοτικού σταδίου της εφαρμογής (2.7.2018 - 15.7.2018) όσο και των καταχωρήσεων των εκτάκτων εκθέσεων αξιολόγησης και των πληροφοριακών εντύπων από τις Υπηρεσίες τους (16.7.2018-10.8.2018).

πηγή  dikaiologitika.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :