Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

enstoloi.net : Περί προσωπικής διαφοράς το ανάγνωσμα

 Την 1-1-2019 προβλέπεται μείωση της σύνταξης των ήδη συνταξιούχων, μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει όταν από τη σύνταξη σύμφωνα με τις παλιές διατάξεις (ΚΠΣΣ) αφαιρεθεί η σύνταξη με βάση το Ν.4387/16.
Με αυτή την αφορμή τροποποιήθηκαν οι σελίδες σύνταξης στο site, ώστε να εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία καθορισμού της προσωπικής διαφοράς (πλήρες ποσό, ποσοστό, φορολογητέα ποσά, τυχόν αύξηση κλπ), σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Γίνεται σύγκριση των φορολογητέων ποσών
Για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς συγκρίνονται τα φορολογητέα ποσά παλιάς και νέας σύνταξης (όχι τα πληρωτέα).
Για το παλιό φορολογητέο αφαιρούνται από τη μικτή σύνταξη όλες οι μνημονιακές κρατήσεις, η περίθαλψη και η εισφορά Ν.3865.
Σε όλες τις σελίδες σύνταξης προστέθηκε και το φορολογητέο ποσό, ώστε να γίνει κατανοητό πως προκύπτει η προσωπική διαφορά.
1. Παράδειγμα με διαγραφή 2015 –> Προσωπική διαφορά 100%
2. Παράδειγμα με διαγραφή Δεκ. 2016 (παραίτηση > 1-7-2016) –> Προσωπική διαφορά 50%
3. Παράδειγμα με διαγραφή 2018 –> Προσωπική διαφορά 25%
Β. Η κράτηση Ν.4093 υπολογίζεται με βάση μόνο τη σύνταξη
Ειδικά για την προσωπική διαφορά η κράτηση Ν.4093 προκύπτει με βάση μόνο τη σύνταξη – ΟΧΙ το άθροισμα [σύνταξη+μερίσματα].
Πχ. με σύνταξη 1.400 € και μερίσματα 250 € η κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη έχει ποσοστό 10% (γιατί 1.400 + 250 > 1.500 €), όμως για την προσωπική διαφορά το ποσοστό κράτησης Ν.4093 θεωρείται 5%, που αντιστοιχεί στα 1.400 € της σύνταξης (χωρίς μερίσματα).
Για να γίνει πλήρως κατανοητός ο υπολογισμός της προσωπικής διαφοράς (με σύγκριση των σωστών φορολογητέων ποσών), θα πρέπει στις σελίδες σύνταξης δίπλα στα μερίσματα να επιλεγεί [Πληρωμή: ΟΧΙ], όπως στο παράδειγμα Α.1 ανωτέρω.
Γ. Οικογενειακό επίδομα γάμου / τέκνων
Το επίδομα αυτό προσαυξάνει την προσωπική διαφορά μέχρι να ενηλικιωθούν τα τέκνα –> Εγκύκλιος 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9 (Δεκ. 2016)
Στους παλιούς συνταξιούχους (μέχρι 30-6-2016) εάν με το επίδομα προσαυξάνεται η προσωπική διαφορά πάνω από 18% της παλιάς σύνταξης, αυτό σημαίνει ότι τμήμα του επιδόματος θα “επιβιώσει” έμμεσα αφού θα συνεχίζει να δίνεται και μετά το 2019, όπως αναλύθηκε σε παλαιότερο άρθρο (Αυγ. 2017) –> Προσωπική διαφορά & οικογ. επίδομα
Στους νέους συνταξιούχους το επίδομα τέκνων δεν “επιβιώνει” μετά την 1-1-2019, διότι λόγω του μειωμένου ποσοστού της προσωπικής διαφοράς (25 ~ 50%), σχεδόν πάντα αυτή είναι μικρότερη από το 18% της παλιάς σύνταξης και καταργείται τελείως.
Σημείωση: Στις νέες σελίδες υπολογισμού στο site δεν εμφανίζεται το οικογενειακό επίδομα στη στήλη σύνταξης [Νέα ΕΦΚΑ], διότι συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της προσωπικής διαφοράς, όπως αναλύεται και στα παραδείγματα της παρ. Α.
Δ. Ορισμένοι ΝΕΟΙ συνταξιούχοι ΔΕΝ δικαιούνται πρ. διαφορά
Το ποσοστό 25 ~ 50% της προσωπικής διαφοράς μέχρι 31-12-2018 δεν δίνεται σε όλους τους νέους συνταξιούχους, αλλά μόνο εάν η νέα σύνταξη είναι μικρότερη πάνω από 20% σε σχέση με την παλιά σύνταξη. Εάν δηλαδή η νέα σύνταξη υπολείπεται της παλιάς “μόνο” κατά 19%, τότε δεν υπολογίζεται καθόλου προσωπική διαφορά –> Όριο προσωπικής διαφοράς 20%
Ε. Οι συντάξεις όσων διαθέτουν πολλά διπλά εξάμηνα θα αυξηθούν
Με βάση το Ν.4387/16 δεν υπάρχει περιορισμός στην προσμέτρηση των συντάξιμων ετών και υπάρχει μόνο όριο αναπλήρωσης 100% στην αναλογική σύνταξη, δηλαδή το ανώτατο όριο είναι τα 68,6 συντάξιμα έτη. Η αύξηση στη σύνταξη που θα προκύψει για όσους έχουν πολλά συντάξιμα έτη (πάνω από 44 περίπου) θα καταβληθεί σταδιακά σε 5 δόσεις (ανά 20%) κατά τα έτη 2019 ~ 2023.
Στις σελίδες σύνταξης στο enstoloi.net προστέθηκε επιλογή ετών από 2019 έως 2023 για υπολογισμό αυτής της σταδιακής αύξησης.
1. Επιβεβαίωση ποσού αύξησης με επιλογή έτους [2023] –> Αρνητική προσωπική διαφορά (αύξηση σύνταξης)
Στο υπόψη παράδειγμα οι ακαθάριστες συντάξεις ΓΛΚ/ΕΦΚΑ είναι παραπλήσιες, αλλά τα φορολογητέα ποσά διαφέρουν κατά 808 € !
2. Παράδειγμα σταδιακής αύξησης με επιλογή έτους [2019] –> Αύξηση σύνταξης 20% για το έτος 2019
ΣΤ. Όσοι εμπίπτουν στην κράτηση του 40% ίσως δικαιούνται αύξηση μελλοντικά
Όσοι παραιτήθηκαν με λιγότερα από 35 συντάξιμα έτη υφίστανται μείωση σύνταξης 40% στο ποσό σύνταξης άνω των 1.000 € (κράτηση Ν.4024), οπότε μειώνεται κατά πολύ η παλιά φορολογητέα σύνταξη και αντίστοιχα μειώνεται η προσωπική διαφορά.
Σε ηλικία 55 ετών αυτή η κράτηση θα μειωθεί σε 20% στο ποσό σύνταξης άνω των 1.200 € –> Επανυπολογισμός προσ. διαφοράς
Τότε θα επανυπολογιστεί (θα αυξηθεί) η παλιά φορολογητέα σύνταξη και θα αυξηθεί η δικαιούμενη προσωπική διαφορά.
Εάν η νέα προσωπική διαφορά υπερβεί το 18% της παλιάς σύνταξης, θα δοθεί το υπόλοιπο ως αύξηση όπως στην ανωτέρω παρ. Γ.
Η δοκιμή είναι πολύ απλή, αφού αρκεί να αλλάξετε την ηλικία στη σελίδα από [Μέχρι 55] σε [55 έως 60] για να επανυπολογιστούν αυτόματα όλα τα ποσά (κρατήσεις, παλιά σύνταξη κλπ) και ίσως προκύψει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς μετά το 2019.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ανωτέρω συμπεράσματα προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία χωρίς προϋποθέσεις:
α. Νέα σύνταξη και προσωπική διαφορά σύμφωνα με το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό).
β. Άρθρο 2 παρ. 1,3 του Ν.4472/17 –> Κατάργηση οικογ. επιδόματος και προσωπικής διαφοράς
γ. Άρθρο 10 του Ν.4472/17 –> Περικοπή της μείωσης φόρου κατά 650 €
Δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προβλέψεις, υποσχέσεις, εκτιμήσεις, διαβεβαιώσεις κλπ περί μελλοντικών βελτιώσεων στη νομοθεσία.
Εάν και όταν εφαρμοστεί οποιαδήποτε αλλαγή είτε θετική είτε αρνητική (πχ. τυχόν μείωση συντελεστή φορολογίας από 22% σε 20%), εννοείται ότι θα περαστεί αμέσως σε όλες τις σελίδες υπολογισμού του enstoloi.net (σε συντάξεις και μισθολόγιο), αλλά όχι πριν.

πηγή enstoloi.net


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :