Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Οι τοποθετήσεις των νέων Υ/Β' του Τ.Ε.Μ.Α.

 

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :