Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αποτελέσματα Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στις 8/5/2018

 Συνεδρίασε το ΔΣ της Ομοσπονδίας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
α.  Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με τα θέματα των κρίσεων – προαγωγών ένεκα της συμμετοχής μας στην αρμόδια Επιτροπή του Αρχηγείου.
β. Ενημέρωση του Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η οποία έλαβε χώρα την 27/4/2018.
γ.   Οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  ήθελε  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια της συνεδρίασης  ή  προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ειδικότερα:
Α) για το θέμα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε και συνεδριάζει στο Αρχηγείο με σκοπό την αντικειμενικοποίηση του συστήματος κρίσεων  -προαγωγών των Αξιωματικών προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια και αξιοκρατία, κάτι άλλωστε που είναι διαχρονικό ζητούμενο της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στα επί μέρους θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή αυτή, και συγκεκριμένα τα κριτήρια προαγωγής των Αξιωματικών που έχουν τεθεί προς επεξεργασία όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η υποχρεωτική προϋπηρεσία σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες, ο χρόνος διοίκησης που καθίσταται τυπικό προσόν προαγωγής, οι βαθμολογίες των Εκθέσεων αξιολόγησης, η επιστημονική μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση και άλλα.
Επίσης, από το ΔΣ αναπτύχθηκε προβληματισμός αναφορικά με τα κριτήρια διαβάθμισης – κατηγοριοποίησης των Υπηρεσιών σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με τη δυσκολία, τη σπουδαιότητα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το προσωπικό. Η τελική θέση θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Επιτροπή και στη βάση του πορίσματός της.
Β) αναφορικά με τη συνάντηση που είχαμε με τον  Αναπληρωτή Υπουργό κ. Νικόλαο Τόσκα και τα θέματα που του θέσαμε, όπως έχουν αυτά δημοσιοποιηθεί και με σχετική μας ανακοίνωση, το ΔΣ θεωρεί ότι έχει πλέον εξαντληθεί η αναμονή μας ειδικά για τη ρύθμιση του προβλήματος που προκαλεί η διάθεση των διοικητών της περιοχής Αττικής σε μέτρα τάξης, όπως είχε δεσμευτεί και η Ηγεσία. Η θέση του κ. Υπουργού ότι το θέμα αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα, ούτως ώστε οι αξιωματικοί, όπως δήλωσε, να έχουν την ευθύνη της διοίκησης μεν, αλλά και την ευθύνη της αποδοτικότητας της Υπηρεσίας, μας βρίσκει σύμφωνους, πλην όμως δεν βλέπουμε απτά αποτελέσματα.
Η αντίδρασή μας για το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα μείνει αυτή τη φορά σε επίπεδο ανακοινώσεων.
Γ) για το θέμα της παράλληλης επετηρίδας και της αύξησης των ορίων ηλικίας παραμονής στο Σώμα των Αξιωματικών, ο κ. Υπουργός ήταν επίσης απόλυτα σύμφωνος με την πρότασή μας, ζητώντας στο Πόρισμα της προαναφερόμενης Επιτροπής, που συνεδριάζει αυτήν την περίοδο, να συμπεριληφθούν οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας. Όπως τόνισε ο πρόεδρος στα μέλη του ΔΣ, τα ζητήματα αυτά δεν έχουν τεθεί μόνο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην οποία συμμετέχει, αλλά και ενώπιον του ίδιου του κ. Αρχηγού.
DSCN0923 1024x768Τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ότι οι θέσεις αυτές πρέπει να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο διότι πρόκειται για ζωτικής σημασίας λύση ενός προβλήματος που δεν έχει προσωπικά μόνο χαρακτηριστικά αλλά αντανακλά στην ομαλή λειτουργία της ίδιας της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς θα βάλει τέλος στη «βιομηχανία» πενηντάρηδων αποστράτων. Δεν είναι δυνατόν όταν γνωρίζουμε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο συνταξιοδοτικό,  να τροφοδοτούμε ένα θνησιγενές σχήμα με νέους συνταξιούχους  των 800 ευρώ, όταν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα παραμονής στα 40 έτη και σε άλλες χώρες όπως π.χ. στην Κύπρο είναι στα 63, στη Γερμανία στα 62, στην Ελλάδα της κρίσης να βλέπουμε την παραδοξότητα να μην γίνεται αποδεκτό ένα αίτημα που αναδεικνύεται από τους συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς μπαίνει επιτακτικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους Αξιωματικούς.
Επίσης, όταν είναι γνωστό ότι με την επέκταση του χρόνου παραμονής στους βαθμούς ένας μεγάλος αριθμός Αξιωματικών του ΣΑΕΑ που εισήλθαν στη Σχολή εκ του Σώματος, δεν θα έχει τη δυνατότητα να κριθεί με την προαγωγή του σε ανώτατο Αξιωματικό καθώς θα καταληφθούν από το όριο ηλικίας. Θέλουμε δε να πιστεύουμε ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί πριν αναδειχθεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το κρίσιμο θέμα της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων και των Αξιωματικών του νόμου 3686/2008 και το οποίο το τελευταίο διάστημα  αποτελεί αντικείμενο «σπέκουλας» από ορισμένους που παίζουν στις πλάτες των συναδέλφων μας παιχνιδάκια, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την αγωνία τους για μια καλύτερη υπηρεσιακή εξέλιξη, συζητήθηκε επίσης εκτενώς, δεδομένου ότι περιήλθε στην Ομοσπονδία μας η πρόταση που εξωθεσμικά κατατέθηκε στο Γραφείο του Υπουργού.
Η εν λόγω πρόταση, η οποία είναι καθαρά φωτογραφική διάταξη που αφορά μικρό αριθμό συναδέλφους, δεν υιοθετήθηκε από το ΔΣ με το σκεπτικό ότι η πρόταση που έχει υποβληθεί από την Ομοσπονδία είναι πλήρως αιτιολογημένη και καλύπτει το σύνολο των βαθμοφόρων αυτής της κατηγορίας. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε να εμείνουμε σε αυτήν ούτως ώστε να πετύχουμε να συμπεριληφθεί στο τελικό πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής, όπως αναμένει η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας.
Δ) για τα θέματα του μισθολογίου ενημέρωσε ο νομικός σύμβουλος κ. Μπαρμπούρης Ρήγας μετά και τη συζήτηση της τελευταίας μας προσφυγής στο ΣτΕ, στις 7/5/18, οπότε αναμένουμε την απόφασή του για τη συνταγματικότητα ή μη του νέου μισθολογίου.
Τέλος, από μέλη του ΔΣ και σε συνδυασμό με τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Επιτελικό Γραφείο του ΑΕΑ, ζητήθηκε να απαιτηθεί η κατάργηση του άρθρου 26 του ΠΔ 6/2018 και της διάταξης που επεκτείνει την παραμονή ορισμένων σειρών Αξιωματικών με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ κατά δυο έτη σε σχέση με αρχαιότερους ομοιόβαθμους του. Πρόκειται για διατάξεις του ίδιου ΠΔ που προστέθηκαν εν κρυπτώ, όπως έχουμε καταγγείλει σε ένα ΠΔ με άλλο αντικείμενο.
Κλείνοντας, το ΔΣ εκφράζει τη συμπαράστασή του στον αγώνα του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. για τις συντάξεις χηρείας και την κατάργηση του απαράδεκτου άρθρου 12 του νόμου 4387/2016, δηλώνοντας παρούσα και στην αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, και στη συνέχεια στην πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Η Ομοσπονδία μας προειδοποιεί ότι παρά τις επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις της Ηγεσίας τα υπερώριμα αιτήματα λιμνάζουν και αυτό δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτό. Αν δεν δρομολογηθούν λύσεις στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα υπάρξουν απαντήσεις σε αγωνιστικό επίπεδο.
Και ας μην θεωρούν κάποιοι ότι ενόψει θέρους, η αγωνιστική μας διάθεση θα είναι χαλαρή. Τους προειδοποιούμε ότι θα συμβεί το αντίθετο, διότι και ο εμπαιγμός έχει τα όριά του.
2014 poaxia no ypografes 
 
 
πηγή poaxia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :