Κυριακή 1 Απριλίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δείτε τον συνολικό αριθμό νέων υποθέσεων που χειρίστηκε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού τα έτη 2016 και 2017

 
Το Κυβερνοέγκλημα στη χώρα μας χρόνο με το χρόνο: Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το έτος 2017 ανέπτυξε πλήθος δράσεων αφενός στον τομέα της δίωξης των εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση αυτού και αφετέρου στον τομέα της πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών για ζητήματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Δείτε τον συνολικό αριθμό νέων υποθέσεων που χειρίστηκε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού το έτος 2017 https://goo.gl/V9Yi8p αλλά και το έτος 2016 https://goo.gl/V9Yi8p.


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :