Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της "PICAR AEE" προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ

 


Στην Αθήνα σήμερα στις 5 Μαρ 2018  ημέρα Δευτέρα, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό   1/01/25-01-2018 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :
 -Ταξχο Αθανάσιο Δημητριάδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.
 - Αντγο ε.α Γρηγόριο Αναγνώστου, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος.
 - Αντγο ε.α Βασίλειο Ροζή, Εκπρόσωπο ΕΑΑΣ, ως μέλος.
 - Γεώργιο Κορμά, Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της   Πειραιώς Real Estate Α.Ε.,  ως μέλος.
 - Λεωνίδα Χαμοδράκα, Δικηγόρο, Μέλος Δ.Σ. της Πειραιώς Real Estate Α.Ε.,  ως μέλος.
 - Τατιάνα Τούντα, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου  Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως μέλος.
- Θεόδωρο Τσουκάτο, Senior Director, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου – Αμοιβές, Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς  Α.Ε, ως μέλος,
συνήλθε με αντικείμενο:
 - Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.
 - Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.
 - Τη βράβευση των πρωτευσάντων κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, σύνολο δώδεκα (12), έξι (6) πρώτοι με έτος εισαγωγής 2016 και έξι (6) δεύτεροι με έτος εισαγωγής 2016 τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ.
 - Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες.
  - Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα πέντε (15) χρήζοντες βοηθείας μερισματούχους του ΜΤΣ.
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής :
 Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2015-2016, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι, μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ τριάντα τεσσάρων (34) μαθητών με βαθμολογία είκοσι (20) (υπεράριθμοι), είναι οι παρακάτω :
          - ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ            
         - ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ         
         - ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                     
         - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ                        
         - ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ                
         - ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                              
         - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ       
         - ΔΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ           
         - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
         - ΦΕΡΦΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ                         
  Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2015-2016, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω και επελέγησαν ως εξής: 
         - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ     
         - ΒΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         
         - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ            
         - ΠΟΛΙΧΡΟΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ              
         - ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    
         - ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ             
         - ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ      
         - ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         
         - ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ             
         - ΜΑΡΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           
 Όσον αφορά τη βράβευση των δώδεκα (12) πρωτευσάντων κατά την κατάταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές το έτος 2016, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :
          - ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΟΣ ΠΑΡΗΣ  (1ος-Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).                   
          - ΔΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (1η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).                 
          - ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής)
          -ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (1ος Αστυνομική Ακαδημία-Σχολή Αξιωματικών).                  
          - ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1η Σχολή Μονίμων Υπαξκων).
          - ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1η Σχολή Αστυφυλάκων)
          - ΜΑΛΟΝΤΖΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2ος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).
          - ΔΟΥΜΠΑ ΝΙΚΗ (2ος Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).
          - ΜΑΡΩΣΗ ΜΑΡΙΑ (2ος Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).
          - ΣΑΚΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (2ος Αστυνομική Ακαδημία-Σχολή Αξιωματικών).
          - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2η Σχολή Μονίμων Υπαξκων).
          - ΜΕΖΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2η Σχολή Αστυφυλάκων)
Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δεκαπέντε (15) μερισματούχους χρήζοντες βοηθείας του ΜΤΣ η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, το ποσοστό αναπηρίας και την πάθηση η δε επιτροπή θεώρησε σκόπιμο την εξαίρεση όσων είχαν λάβει αντίστοιχο βοήθημα στο παρελθόν και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:
         - ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                 
         - ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             
         - ΔΟΥΚΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ              
          - ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ             
          - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         
          - ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              
          - ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
          - ΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
          - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
          - ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
          - ΜΠΙΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
          - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
          - ΤΡΟΥΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
          - ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
          - ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ         
Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, καθώς επίσης το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω: 
          - ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ              
         - ΤΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ    
         - ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ         
         - ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              
         - ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ            
         - ΚΑΝΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         
         - ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ           
         - ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
         - ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                
          - ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       
  Όσον αφορά την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2015-2016 και δύο (2) Πτυχιούχων, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς, η “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” θα αποφασίσει βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού. Οι καταστάσεις έχουν σταλεί στη Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με το Φ.611.1/65/20394/Σ.4434/16 Νοε 2017 έγγραφό μας για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

                                               ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ


πηγή mts.army.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :