Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Συνάντηση Ένωσης Αξ/κών Αττικής με Αττικάρχη και Διοικητή Ασφαλείας Αττικής

 

Στον προσωπικό λογαριασμό facebook του Προέδου Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής Βασίλειου Βράντζα εντοπίστηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :
Την 05-03-2018 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Ένωσής μας με το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Υποστράτηγο κύριο ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο και τον Διοικητή της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής κύριο ΨΩΜΑ Γεώργιο, προκειμένου συζητηθούν τρέχοντα θέματα που απασχολούν τις διοικήσεις Αξιωματικών , το αστυνομικό προσωπικό και τις Υπηρεσίες του Νομού.
Στο πλαίσιο της συζήτησης αναφερθήκαμε στα θέματα της αποτελεσματικής λειτουργίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών, της ελλιπούς στελέχωσης Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας , της ανεπαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, ιδίως στον τομέα των οχημάτων και της βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών του προσωπικού, που καταπονείτε πολλές φορές σε αλλότρια καθήκοντα.
Από την ‘Ενωσή μας προτάθηκε η άμεση συγχώνευση Α.Τ. και Τ.Α. (όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν και πληρούνται οι προϋποθέσεις συγχώνευσης) με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και στελεχωμένα επαρκώς, με ορθολογική κατανομή του προσωπικού, τμημάτων επιχειρησιακά ευέλικτων, προσανατολισμένα στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας και απαλλαγμένων από πλήθος περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών και εργασιών που δε συνάδουν στην αποστολή μας, όπως επιδόσεις, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πολεοδομικά και πλείστα άλλα. Επιπλέον να σταματήσει άμεσα το απαράδεκτο φαινόμενο των αποσπάσεων και διαθέσεων, κυρίως προς τις «ευγενείς» λεγόμενες υπηρεσίες, όπως Προστασίας Επισήμων Προσώπων, Δ.Α.Ε.Ε.Β., αλλά ακόμα και εκτός Αττικής (οι έγκυρες πληροφορίες μας μιλούν για αποσπάσεις που πλησιάζουν τον αριθμό των χιλίων {1000} αστυνομικών εκτός Αττικής!!!) και να επανέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά.
Επίσης τονίστηκε η κατασπατάληση ανθρώπινου δυναμικού σε μέτρα τάξης (πορείες, αθλητικές εκδηλώσεις, φυλάξεις στόχων, κτλ.) με την ανορθολογική διαχείριση αυτού σε πολλές περιπτώσεις και με αποκλειστική ευθύνη των διοικούντων που διατάσουν αυτά. Προτάθηκε η εκ βάθρων επαναξιολόγηση των μέτρων Τάξης και Ασφαλείας και των στόχων που φυλάσσονται. Άποψη της Ένωσής μας είναι ότι με αυτό τον τρόπο θα προκύψει εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού περί του 30% της δύναμης, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, που απασχολεί την καθημερινότητα του πολίτη (κλοπές, ληστείες, παραβατικές συμπεριφορές στο κέντρο των Αθηνών, κτλ.) και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σ’ αυτούς.
Τέλος επισημάνθηκε ιδιαίτερα για ακόμη μία φορά, η διάθεση των διοικητών των Α.Τ. και Τ.Α. σε μέτρα Τάξης και Ασφάλειας, με αποτέλεσμα τις περισσότερες ημέρες του μήνα να βρίσκονται εκτός των υπηρεσιών τους και να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους, που είναι η άσκηση ουσιαστικής διοίκησης αυτών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της ηγεσίας, δεν κατέστη δυνατή η επίλυση αυτού του μείζονος προβλήματος, που έχει άμεσα αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργία των υπηρεσιών.
Από την πλευρά τους ο κύριος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής και ο κύριος Διοικητής της Ασφάλειας Αττικής υπογράμμισαν ότι, κατανοούν τις θέσεις της Ένωσής μας και πράττουν ότι είναι δυνατόν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν , προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των και αποκατάστασης των βλαβών της υλικοτεχνικής υποδομής. Επιπλέον θα καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια, στο βαθμό που αναλογεί στις αρμοδιότητες του καθενός, για την επαναξιολόγηση των στόχων φύλαξης, της διάθεσης του αστυνομικού προσωπικού σε μέτρα Τάξης και Ασφαλείας και των διοικητών των αστυνομικών υπηρεσιών. Ήδη γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την περαιτέρω αστυνόμευση του κέντρου της Αθήνας με ενισχυμένες περιπολίες αστυνομικών σε ευαίσθητα σημεία.
Κλείνοντας την ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και τον κύριο Διοικητή της Ασφάλειας, τονίσαμε ότι θα μας βρουν αρωγούς και συμπαραστάτες στις προσπάθειες τους, που θα έχουν ως στόχο μία Αστυνομία σύγχρονη και αποτελεσματική, προσανατολισμένη στην πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, κοντά στον πολίτη και στα προβλήματά του , με επίκεντρο τον σκληρά εργαζόμενο αστυνομικό και την επίλυση των μεγάλων υπηρεσιακών και προσωπικών προβλημάτων, που πολλές φορές δυσχεραίνουν το έργο του και την κοινωνική του ζωή , με αποτέλεσμα αυτό να έχει συνέπειες και στο παραγόμενο αστυνομικό έργο.
                                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΝΤΖΑΣ                                                           ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :