Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ενημέρωση για την αναγνώριση τριών (3) συντάξιμων ετών του ένστολου προσωπικού των Ε.Δ.&Σ.Α του ν.3865/10 άρθρο 22 παρ 4

 (Κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ)

Συνάδελφοι στον νόμο 3865/10 στο άρθρο 22 παρ 4 προβλέπεται ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.                                                            
H παραπάνω διάταξη αφορά τους ασφαλισμένους των Σ.Α& Ε.Δ που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά το 2015 (σύνταξη μετά από 40 συντάξιμα έτη) , έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995 και μπορούν να λάβουν αν επιθυμούν 3 πρόσθετα πλασματικά έτη (επιπρόσθετα της μάχιμης 5ετίας), με πληρωμή των ανάλογων εισφορών.
Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Έως σήμερα όμως σύμφωνα με καταγγελίες που έχω από συναδέλφους μας το Γ.Λ,Κ. δεν δέχεται τις αιτήσεις που έχουν κάνει οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναγνωρίσουν τα τρία (3) έτη, που προβλέπει ο νόμος και απαντά σε όσους έχουν κάνει αίτηση ότι πρέπει πρώτα να κλείσουν 37 χρόνια ασφάλισης και έπειτα να προβούν σε αίτηση αναγνώρισης.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι κακώς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν αποδέχεται τις αιτήσεις γιατί σύμφωνα με το Ν.(1902/1990 άρθρο 6) όσοι από τους αστυνομικούς  κατετάγησαν μετά την 1-10-1990 και δεν είχαν εργαστεί στο δημόσιο τομέα πριν την παραπάνω ημερομηνία επιβάλλεται κράτηση υπέρ του Δημοσίου ... ... και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο.
Η κράτηση ενεργείται επί των αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.  

Η αναγνώριση πάντως μπορεί να γίνει και κατά τον κανονισμό της σύνταξης, ύστερα πάντοτε από αίτηση του υπαλλήλου. Το ίδιο ακριβώς προβλέπει  και το Π.Δ.169/2007 Άρθρο 59 παρ 13 
Η εισφορά, η συμπληρωματική εισφορά, η εισφορά εξαγοράς, καθώς και η κράτηση για κύρια σύνταξη, όπου απαιτούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για την αναγνώριση ως συντάξιμης, οποιασδήποτε προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής θητείας, υπολογίζονται με βάση τις κάθε φορά συντάξιμες αποδοχές του χρόνου υποβολής της σχετικής αίτησης του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού.
Από την δημοσίευση του 4387/2016 , όμως το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων,και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου ενώ για την αναγνώριση των πλασματικών  χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Η εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου ύψους 3,33% που ισχύει από φέτος και η οποία θα αυξάνεται σταδιακά στο 13,33% έως το 2020  θα κάνει απαγορευτική την εξαγορά του παραπάνω χρόνου. Για αυτό τον λόγο πρέπει να ενημερώσουμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να αναγνωρίσουν τα τρία έτη  να σπεύσουν να κάνουν αίτηση πριν το τέλος του έτους.
(π.χ.Για αιτήσεις αναγνώρισης που θα υποβληθούν το 2017 το ποσοστό καταβολής εισφορών από 6,67% πού ίσχυε το 2016 αυξάνεται σε 10% επί των συντάξιμων αποδοχών.)
Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να απευθυνθούμε  στο αρμόδιο υπουργείο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ώστε να δοθεί οριστική λύση στο παραπάνω θέμα και οι κρατήσεις για την αναγνώριση των παραπάνω ετών να γίνει στο ποσοστό που ίσχυε στο χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης του αστυνομικού.

Δημήτριος Καραγιαννόπουλος 
Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.

πηγή  pasapolice.blogspot.grΈνωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :