Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Υγειονομική περίθαλψη συνταξιούχων (αποστράτων): Υπολογισμός επιπλέον ποσών που παρακρατήθηκαν

 

1.- Με την πληρωμή της σύνταξης του μηνός Δεκεμβρίου 2017, καταβλήθηκαν τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων. Θυμίζουμε ότι η παρακράτηση υπολογιζόταν επί του ποσού της βασικής σύνταξης και όχι επί του καταβαλλόμενου ποσού, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.
2.- Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν κύρια σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων πάνω από 1.000,00€ μικτά.
3.- Για το δημόσιο και τους απόστρατους η επί πλέον παρακράτηση αναφέρεται για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016.
4.- Η μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από 1-1-2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2015 ήταν 4%, ενώ από τον Ιούλιο του 2015 είναι 6%.
5.- Ήδη από τον Ιούλιο του 2016 η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη υπολογίζεται σύμφωνα με το Ν.4387/2016 (από την καταβαλλόμενη σύνταξη αφαιρείται η κράτηση υπέρ Ε.Α.Σ. και το υπόλοιπο πολλαπλασιάζεται επί 6%. Καταβαλλόμενη: βασική σύνταξη + ΕΟΒ συζύγου - οι μειώσεις των τριών νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 - αναδρομικά Ν.4307/2014).
6.- Ο υπολογισμός του ποσού γίνεται ως εξής:
α. Για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα των μειώσεων των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, που αναγράφονται στον πίνακα με τα ακαθάριστα ποσά του ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης Οκτωβρίου 2013, επί 0,04(κράτηση 4% υπέρ υγείας) και επί 15 που είναι το σύνολο των μηνών.
- Για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2015 (αυξήθηκε η βασική σύνταξη με τη χορήγηση του 50% της μείωσης του Ν.4093/2012) μέχρι τον Ιούνιο του 2015, πολλαπλασιάζουμε ομοίως το άθροισμα των αντίστοιχων μειώσεων που αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Ιανουαρίου 2015 επί το 0,04 (κράτηση 4% υπέρ υγείας) και επί του 6 (αριθμός μηνών).
Επειδή όμως φαίνεται ότι, για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, η βασική σύνταξη έχει υπολογισθεί από το λογιστήριο με τα αναδρομικά του 50%, που χορηγήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2015 με το Ν.4307/2014, για το λόγο αυτό για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι και τον Ιούνιο του 2015, πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα των μειώσεων του ενημερωτικού σημειώματος του Ιανουαρίου 2015, επί το 0,04 και επί το 21, που είναι το σύνολο των μηνών.
β. Για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016, πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα των μειώσεων που βρήκαμε στην προηγούμενη παράγραφο επί το 0,06 (κράτηση 6% υπέρ υγείας) και επί του 12 (αριθμός μηνών).
Τέλος προσθέτοντας τα δύο επί μέρους ποσά βρίσκουμε το ποσό προ φόρου, που παρακρατήθηκε επί πλέον, για υγειονομική περίθαλψη. Από το ποσό αυτό αφαιρούμε 20% για φόρο και το υπόλοιπο είναι το ποσό που μας καταβλήθηκε.

(sindesmosapostraton.blogspot.gr)

αναδημοσίευση από  staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :