Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Βασίλης Βράντζας: Ποιοι αστυνομικοί και γιατί θα λάβουν αυξημένες αποδοχές

 

Από τον πρόεδρο των αξιωματικών λάβαμε στο bloko.gr το κείμενο ενημέρωσης που ακολουθεί.
Αρκετοί συνάδελφοι με την μισθοδοσία Μαρτίου είδαν τις αποδοχές τους αυξημένες. Αυτό
συνέβη για τους παρακάτω λόγους:
          1. Για όσους συναδέλφους έχουν προσληφθεί από 01/01/1993 και μετά, συμπεριλαμβάνονται στις αποδοχές αυτές οι αυξήσεις που έχουν προκύψει με το νέο μισθολόγιο από 01/01/2017 μέχρι και σήμερα. Αυτοί οι συνάδελφοι δεν θα έχουν καμία περαιτέρω μείωση στους επόμενους μήνες και ο μισθός τους θα είναι αυτός που προκύπτει μετά την αφαίρεση των αναδρομικών ποσών που έλαβαν με την μισθοδοσία Μαρτίου.
          2. Όσοι συνάδελφοι έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν αυξήσεις στην μισθοδοσία του Μαρτίου, αυτές έχουν προκύψει με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 01/01/2017 μέχρι και σήμερα, πλην όμως δεν έχει συμπεριληφθεί σε αυτή τη μισθοδοσία το σύνολο των κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία και στη φορολογία εισοδήματος, παρά μόνο η πρώτη δόση. Συγκεκριμένα για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις των κρατήσεων είναι δωδεκάμηνες, πλην του Μ.Τ.Π.Υ. που είναι δεκάμηνες και του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που είναι μέχρι 100 ευρώ δέκα (10), από 101 εώς 300 είκοσι (20) και από 300 και πάνω τριανταέξι (36) δόσεις. Συμπερασματικά ο μισθός αυτών των συναδέλφων θα προκύψει με την αφαίρεση των αναδρομικών ποσών που έλαβαν ως αύξηση το μήνα Μάρτιο, πλην όμως θα συνεχιστούν για τους επόμενους μήνες, ως αναφέρεται παραπάνω, οι κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και της φορολογίας εισοδήματος.
                                      Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής
                                                          ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος
 
πηγή bloko.gr
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :