Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

VIDEO επίδειξης συστήματος APNR

 Δύο ενδεικτικά video για το πως λειτουργεί το το σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων (Automatic Number Plate Recognition).

Στο πρώτο video βλέπουμε  τη δυνατότητα που δίνει το σύστημα στο πλήρωμα να μαθαίνει άμεσα την «ταυτότητα» του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (moblie apnr) .

Στο δεύτερο video βλέπουμε την αφαρμογή που μπορεί να έχει ως σταθερό σύστημα .
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :