Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

 


Χρήσιμο εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
✔️ Στόχος του εγχειριδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων σε θέματα κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως βασική αναφορά για τους αναγνώστες.
✔️ Απευθύνεται σε μη εξειδικευμένους νομικούς, σε δικαστές, στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και σε άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Διαβάστε περισσότερα: https://rm.coe.int/16806ae64f

πηγή   cyberalert.gr


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :