Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αλλάζει η βάση υπολογισμού των εφάπαξ που χορηγούν τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

 Αλλάζει η βάση υπολογισμού των εφάπαξ που χορηγούν τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Η αλλαγή αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1.1.2017 και μετά και προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης που έχει προκύψει στον τρόπο υπολογισμού των ειδικών μισθολογίων από την ίδια ημερομηνία. Σχετική τροπολογία κατατέθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Άμυνας, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Tην αλλαγή που συντελείται μερίδα στρατιωτικών ενδέχεται να λάβει υψηλότερο βοήθημα από αυτό που θα περίμενε. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) που συνοδεύει την τροπολογία, προκύπτει ότι η ετήσια δαπάνη θα είναι μεγαλύτερη κατά 1,8 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού, 1 εκατ. ευρώ για το Ναυτικό και 1,4 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο Ταμείο της Αεροπορίας.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας τονίζεται ότι οι όποιες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού έγιναν για να μην υπάρχει απόκλιση σε σχέση με τον παλιό τρόπο υπολογισμού «κατά το δυνατόν».
Από την τροπολογία είναι ξεκάθαρο ότι αιτήσεις χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος προς τα ανωτέρω Μετοχικά Ταμεία, οι οποίες υποβλήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 θα υπολογιστούν σύμφωνα με τον παλιό τρόπο.
Πρόβλημα όμως αναμένεται να αντιμετωπίσουν τυχόν απόστρατοι οι οποίοι έχουν εισπράξει στο παρελθόν μέρος από το εφάπαξ και υπέβαλλαν, ως όφειλαν, την σχετική αίτηση εντός του τρέχοντος έτους. Για τις περιπτώσεις αυτές, ορίζεται ότι το εφάπαξ θα επανυπολογιστεί και όπου υπάρξουν αποκλείσεις ή θα πρέπει οι δικαιούχοι να επιστρέψουν την όποια διαφορά ή να εισπράξουν το υπερβαίνων ποσό.
Το τελικό ποσό του εφάπαξ βοηθήματος θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που θα αλλάζει η οικονομική κατάσταση των Ειδικών Λογαριασμών από τους οποίους προκύπτει. Η αναπροσαρμογή του θα πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

πηγή dikaiologitika.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :