Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Νέο Μισθολόγιο Στρατιωτικών: Χωρίς τις νέες κρατήσεις ο μισθός Ιανουαρίου;

 


Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αίτημα του προς το Υπουργείο Οικονομικών ζητά η μισθοδοσία του Ιανουαρίου για το στρατιωτικό προσωπικό να μην έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2017.

Σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο η μισθοδοσία Ιανουαρίου δεν θα περιέχει τις κρατήσεις που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.Το παραπάνω έγγραφο επιβεβαιώνει την τροπολογία που κατατέθηκε απο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο τον Νοέμβριο. Η τροπολογία αναφέρει οτι "... με τις υπουργικές αποφάσεις δεν παρέχεται εξουσιοδότηση να θεσπιστούν νέες κρατήσεις παρά μόνο να μεταβληθεί το ύψος, το ποσοστό και η βάση υπολογισμού των κρατήσεων που ήδη προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία κατά την 1/1/2017 και όπου κριθεί απαραίτητο οι όροι διενέργειας τους (πχ από εφάπαξ διενέργεια σε κατανομή της κράτησης σε περισσότερους μήνες). Λόγω της αναδρομικής ισχύος του ν.4472/2017 από 1/1/2017 με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος και των εν λόγω αποφάσεων από την ίδια ημερομηνία.

Σε περίπτωση που λόγω της αναδρομικής εφαρμογής προκύψει ότι τα ποσά των κρατήσεων υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα ποσά που προκύπτουν βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού τους παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας συμψηφισμών με επόμενες κρατήσεις."

πηγή onalert.gr


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :