Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πρόταση μελών Δ.Σ. Λάρισας για τον "Αξιωματικό Υπηρεσίας"

 ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
Η πιο νευραλγική θέση της υπηρεσίας και δικαίως χαρακτηρίζεται ως «ηλεκτρική καρέκλα» διαχρονικά. Για να ανταπεξέλθει κάποιος στα καθήκοντα του Αξιωματικού Υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση τόσο των κανονισμών του Σώματος, όσο και επαρκή γνώση του Ποινικού Κώδικα και της Δικονομίας, για να διεκπεραιώνει τα ανακύπτοντα ζητήματα.
Το γεγονός αυτό, ταυτόχρονα με την πίεση ιδιαίτερα στα μεικτά Αστυνομικά Τμήματα, δημιουργούν ένα μη ήρεμο εργασιακό περιβάλλον για τον συνάδελφο που εκτελεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα, καθώς πρέπει σε ελάχιστο χρόνο, να χαρακτηρίσει ΣΩΣΤΑ το αδίκημα που του παρουσιάζεται, να ενεργήσει τις δέουσες δικονομικές ενέργειες, να διεκπεραιώσει δικογραφία, να προβεί στις απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες, (σηματική αναφορά κ.λ.π. )
Για να διορθωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, προτείνουμε: 
1. Παρουσία, κατά την προανάκριση αξιωματικού της οικείας υπηρεσίας, ο οποίος να εποπτεύει την διαδικασία που προαναφέρθηκε και να εξασφαλίζει την ενημέρωση προς προϊστάμενες υπηρεσίες, πχ Δ/ντη Δ/νσης , εισαγγελέα υπηρεσίας .
2. Να είναι πρωταρχική έννοια της διοίκησης, η διάθεση βοηθού Αξιωματικού Υπηρεσίας, (Υπαξιωματικός Υπηρεσίας), ο οποίος να συνεπικουρεί στο έργο του προαναφερθέντα,.
3. Να οργανωθεί η εφαρμογή POL.
 Να περιέχει τα έντυπα σχηματισμού δικογραφίας (ένορκες καταθέσεις απολογία κατηγορουμένου κ.λ.π.) που χρειάζονται. Το πιο ωφέλιμο να είναι σε επεξεργάσιμη μορφή ηλεκτρονικά.
 Ομοίως θα πρέπει να περιέχεται και η απαραίτητη νομοθεσία (ποινικό δίκαιο, δικονομία, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οικοδομικό κανονισμό, διατάξεις περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος), με τις τελευταίες τους τροποποιήσεις. Τούτο θα εξαλείψει την οποιαδήποτε αμφιβολία για την ποινική κύρωση του υπό διερεύνηση αδικήματος που διαχειρίζεται ο αξιωματικός υπηρεσίας. Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο εφαρμόζεται για τους δικαστικούς. Ώστε ο αξιωματικός υπηρεσίας να έχει τα όπλα που χρειάζεται στη φαρέτρα του και όχι να τα αναζητεί. Είναι γνωστό ότι οι νομοθεσίες δεν ενημερώνονται υπηρεσιακά και ο συνάδελφος ρισκάρει να έχει λανθασμένη εκτίμηση. (π.χ. πλημμέλημα που υποβιβάστηκε σε πταίσμα κλπ)
 Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να βελτιωθεί το πεδίο των Σηματικών Αναφορών. Προτείνουμε να συνδεθεί το αδίκημα με τις υπηρεσίες ( αποδέκτες – κοινοποιήσεις ) ώστε και χρόνος να εξοικονομηθεί και άσκοπη αλληλογραφία με ορθές επαναλήψεις κλπ.
4. Ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής, με κεντρική υπηρεσία λ.χ. Α.Ε.Α., όπου με νομικούς συμβούλους η λοιπούς ικανούς προς τούτο συναδέλφους, να παρέχεται στον αξιωματικό υπηρεσίας μια νομική συμβουλή, σε νομικό κενό που έχει για την αντιμετώπιση περιστατικού.
Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η θέση του αξιωματικού υπηρεσίας είναι η καρδιά της υπηρεσίας και το ζωτικό όργανο αυτής. Είναι ο αστυνομικός, που διεκπεραιώνει αιτήματα πολιτών, δικογραφίες αδικημάτων αυτόφωρων και μη, ενώ παράλληλα πρέπει να κατευθύνει εποπτεύει τους αστυνομικούς που εκτελούν υπηρεσία στην ίδια βάρδια.
Άρα πρέπει να του εξασφαλιστεί και το ανάλογο εργασιακό περιβάλλον.
Η φράση προς τον ανακριτικό υπάλληλο, «όφειλες να γνωρίζεις», πρέπει να θεωρείται τουλάχιστον ατυχής.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δήμος ,
ΤΗΓΑΝΗΣ Νικόλαος,
ΖΗΣΑΚΗΣ Γεώργιος,

Το κείμενο της πρότασης εντοπίστηκε στην ομάδα facebook της "Αστυνομικής Συνδικαλιστικής Δράσης"Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :