Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΤΕΑΠΑΣΑ: Το σχέδιο της ΚΥΑ για τη ρύθμιση εισφορών – παροχών των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ!

 
Διαβάστε  ή κατεβάστε ΕΔΩ το σχέδιο της πολυαναμενόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη νέα ρύθμιση των εισφορών – παροχών των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην Εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.)
Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω σχέδιο  βασίζεται στην ομόφωνη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στο οποίο συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών οργάνων μας.
Με την έγκρισή της θα γνωρίζουμε πλέον όλες τις ρυθμίσεις που προκύπτουν τόσο για τις κρατήσεις-εισφορές, όσο και για τις παροχές[εφάπαξ] που θα επηρεάσουν τόσο τον μισθό μας, αλλά και τις παροχές από το εν λόγω Ταμείο.

πηγή   enathess.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :