Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Καταβολή μηνιαίου επιδόματος ύψους 100€ σε Αστυνομικούς - Ποιοι το δικαιούνται

 


ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ Ν. 4472/2017 (Α-74)

Η ενημέρωση που ακολουθεί αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αστυνομικών Ημαθίας:
Με διατάξεις, ορίστηκε ότι στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €).

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι :
α) Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες.
β) Οι εν ενεργεία Συνοριακοί Φύλακες.
γ) Οι εν ενεργεία Ειδικοί Φρουροί.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα τα δικαιούχα στελέχη τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, βραχείες, αιμοδοτικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης στελεχών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), καθώς και αναρρωτικής άδειας που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Το ανωτέρω προσωπικό για χρόνο αποχής μικρότερο του μηνός, δικαιούται μειωμένο επίδομα κατά 1/30 για κάθε ημέρα απουσίας.

Από τη χορήγηση του εν θέματι επιδόματος, εξαιρούνται:

α) Τα στελέχη που τίθενται σε κατάσταση αργίας ή διαθεσιμότητας.
β) Τα στελέχη που για οποιονδήποτε λόγο απομακρύνονται από την περιοχή (π.χ. μετακίνηση,
απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, ισοχρόνως για το
χρονικό διάστημα της απομάκρυνσής τους.
γ) Οι μαθητές των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας,
δ) Οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας.

πηγή   policenet.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :