Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Η νέα επιβάρυνση φόρου από 01/01/2018, για τους μισθωτούς και η μείωση του αφορολόγητου

 Mε αφορμή δημοσίευμα  συνδικαλιστή που ανέφερε ότι ένα μέρος από τις μειώσεις της μισθοδοσίας μας οφείλεται στην μείωση του αφορολόγητου .....  πράγμα που δεν ισχύει, σας γνωρίζουμε τι ισχύει με την μείωση του αφορολόγητου.

Η εφαρμογή του νέου μειωμένου αφορολόγητου ορίου θα τεθεί υπό κανονικές συνθήκες σε εφαρμογή από 1/1/2020, υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να ισχύσει από το 2019  εάν διαπιστωθεί ότι οι περικοπές της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα το 2019.
Σε αυτή την περίπτωση, η μείωση του αφορολογήτου θα επισπευσθεί και θα εφαρμοστεί μερικώς και το 2019, προκειμένου να καλυφθεί το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κενό.
 
Επίσης  έχουμε μια νέα επιβάρυνση στο φόρο που θα παρακρατείται από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ,η οποία ξεκινά από τη 1η Ιανουαρίου 2018 και έχει να κάνει με τη κατάργηση της ελάφρυνσης του 1,50% που ίσχυε μέχρι 31/12/2017.
Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν.4472/2017 η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταργείται. Η κατάργηση αυτή ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που που θα αποκτηθούν κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και και μετά σύμφωνα με την παρ. 4 του ν.4472/2017.
Η έκπτωση αυτή, ενεργοποιούνταν κατά την παρακράτηση του φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις.


Δημήτριος Καραγιαννόπουλος 
Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.


πηγή  pasapolice.blogspot.gr


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :