Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ολοκληρώθηκε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) της Αστυνομικής Ακαδημίας, με θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεμελιώδεις Ελευθερίες του Αστυνομικού Προσωπικού

 
(Human Rights and Fundamental Freedoms of Police Personnel)»
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες (14 Νοεμβρίου 2017), διαδικτυακό σεμινάριο του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεμελιώδεις Ελευθερίες του Αστυνομικού Προσωπικού (Human Rights and Fundamental Freedoms of Police Personnel)».
Το σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Εθνικό Τμήμα CEPOL, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειανατολικής Αττικής και την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μια πρωτοπόρα διαδικτυακή εκπαίδευση για την κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου – CEPOL, που η θεματική της υλοποιείται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Απευθυνόταν σε υπαλλήλους των Αρχών Επιβολής του Νόμου (αστυνομικούς, λιμενικούς, τελωνειακούς, δικαστικούς, κ.λπ.), στοχεύοντας στην πληροφόρησή τους αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του προσωπικού.
Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν (90) λεπτά, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των εργαλείων εξ’ αποστάσεως - εκπαίδευσης του ηλεκτρονικού δικτύου της CEPOL, ενώ είχαν την ευκαιρία να τ o παρακολουθήσουν πάνω από (200) χρήστες από όλη την Ευρώπη.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη συνεργασία και την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και γνώσεων, ενώ στην αξιολόγηση που επακολούθησε από τους συμμετέχοντες, η εκπαίδευση κρίθηκε ως ιδιαιτέρως εποικοδομητική.
Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τη CEPOL και το αντίστοιχο εθνικό της Τμήμα, θα συνεχίσει την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων, με στόχο την μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της. 

πηγή astynomia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :