Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Υπολογίστε με απλό τρόπο τη ΝΕΑ σας σύνταξη...

 Αφορά μόνον παλαιούς συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πριν δηλαδή την εφαρμογή του Ν.4387/2016 (Ν.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ).

Χρησιμοποιούμε μόνον τρείς (3) αριθμούς,εκ των οποίων τους 2 πρώτους τους βρίσκουμε στη συνταξιοδοτική μας πράξη,με ημερομηνία 25-11-2014, σε εφαρμογή του Ν.4307/2014, με τον οποίο επεστράφη το 50% των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. (Πίνακας Νο1). 

Αυτοί είναι το σύνολο των συντάξιμων χρόνων <<Σύνολο.Συντάξιμης Υπηρεσίας>> και οι <<Συντάξιμες Αποδοχές>>

Ο τρίτος αριθμός είναι το σύνολο των προστατευόμενων τέκνων, που βοηθά στον υπολογισμό του φόρου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ "1"Μόλις γράψουμε τους 3 προαναφερόμενους αριθμούς στο κάτω δεξιό μέρος του EXCEL - Φύλλου θα εμφανισθεί το πληρωτέο ποσό με πολύ μεγάλη προσέγγιση. 
Ποσό που θα έχει προκύψει από τον επανϋπολογισμό (1/1/2019) και τη μείωση του αφορολόγητου(1/1/2020). 

- Δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια ένα μικρό ποσοστό των συναδέλφων με λίγα συντάξιμα χρόνια που η προσωπική διαφορά ξεπερνά το 18% της επιτρεπόμενης μείωσης. ίσως τυχαίο γεγονός όλοι τους χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα "3 έτη Κονδύλη". Από δοκιμές που έγιναν προκύπτει ότι αν και το αποτέλεσμα της πληρωτέας σύνταξης με το παρόν EXCELl-Φύλλο θα είναι κοντά στα 750 , αυτή τελικά θα ανέλθει μεταξύ 800 και 850 €.
- Παρατηρούνται μειώσεις από 18% μέχρι και αυξήσεις. Οι αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε κατηγορίες συναδέλφων με πολλά συντάξιμα χρόνια. Έτσι προκύπτει αυτό το μεσοσταθμικό 8% που διαβάσαμε πρόσφατα σε εφημερίδες και διαδίκτυο. Υπόψη ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 14 του N.4387/2016 τυχόν αύξηση θα δοθεί εντός 5 ετών <<Εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.>>
- Δεν αφορά συναδέλφους που αποχώρησαν από την υπηρεσία για λόγους υγείας.
- Λαμβάνονται υπόψη όλα τα διπλά χρόνια (εκστρατείας - πτητικά - υποβρυχιακά - καταδρομικά κλπ) μέχρι τα 69 χρόνια, οπότε και το ποσοστό αναπλήρωσης φθάνει στο 100%. 
- Οι συντάξιμες αποδοχές θα ήταν σαφώς μεγαλύτερες και το αποτέλεσμα του πληρωτέου ποσού σαφώς καλύτερο αν εφαρμόζονταν πλήρως οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε.  

Παράδειγμα: 
Συντάξιμες αποδοχές μισθολογικά Υποστρατήγου με 35 χρόνια υπηρεσίας τώρα 2681,26 €, με πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. 2879,92 €. 
Η καθαρή σύνταξη από 1.030 € το 2020 θα ήταν  1.075 €.
   


Υπολογισμός ΝΕΑΣ Σύνταξης

Βήμα 1ον:  
Κατεβάζουμε από ΕΔΩ το φύλλο υπολογισμού του συναδέλφου κ. Σουφλή 

Βήμα 2ον:  
Πατάμε στο επάνω μέρος του excel-φυλλου εκεί που γράφει "Άνοιγμα με Υπολογιστικά Φύλλα Google".
Βήμα 3ον 
Συμπληρώνουμε τα 3 πεδία με κίτρινο. 
Βήμα 4ον
Βλέπουμε το αποτέλεσμα στο κάτω δεξιό κελί χρώματος γκρι. Αυτή θα είναι η πληρωτέα σύνταξη το 2019, εάν εφαρμοσθούν ταυτόγχρονα ο επαναϋπολογισμός και η μείωση του αφορολόγητου.  
Εάν εφαρμοσθούν χωριστά θα έχουμεq
(1). Το 2020 το ανευρεθέν αποτέλεσμα στο γκρι κελί. 
(2). Το 2019 θα είναι 40  περίπου περισσότερη από την ανευρεθείσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η επεξεργασία του νέου υπολογισμού σύνταξης έγινε από τον Απόστρατο συνάδελφο της Π.Α. Σμχο ε.α., Δημήτριο Σουφλή,σε συνεργασία με τον ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ Απόστολο,Ταξίαρχο ε.α.του Σ.Ξ. 

πηγή  saealarisas.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :