Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την διαδοχική ασφάλιση-Αφορά και στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΣ)

 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΟΣ) μας ενημερώνει:

Με εγκύκλιο, ο ΕΦΚΑ κοινοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4387/2016, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων ασφαλισμένων με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες φορείς στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Αφορά επίσης Στρατιωτικούς και Πολιτικούς.

Δείτε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο:


πηγή  staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :