Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πρόταση-παρέμβαση της Ε.Α.Α.Μ.Θ. για τους αξιωματικούς του Τ.Ε.Μ.Α.

 
  Υπενθυμίζουμε το από 23/06/2017 έγγραφό μας προς την Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :