Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την οικονομολόγο Καλομοίρα Νεράτζη

 Για να θεμελιώσετε δικαίωμα χρειάζονται 24,6 έτη, μαζί με τα χρόνια της σχολής. Η στρατιωτική θητεία και τα 5 διπλά έτη σε μάχιμες υπηρεσίες-μονάδες συνυπολογίζονται κατόπιν εξαγοράς.

Με τις προϋποθέσεις αυτές:

  • Οσοι συμπλήρωσαν 24,6 έτη μέχρι το 2010 αποχωρούν οποτεδήποτε χωρίς όριο ηλικίας.
  • Οσοι συμπλήρωσαν 24,6 έτη το 2011 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπληρώσουν 26 έτη.
  • Οσοι συμπλήρωσαν 24,6 έτη το 2012 αποχωρούν με 27,6 έτη.
  • Οσοι συμπλήρωσαν 24,6 έτη το 2013 αποχωρούν με 29 έτη.
  • Οσοι συμπλήρωσαν 24,6 έτη το 2014 αποχωρούν με 30,6 έτη.
  • Οσοι συμπληρώνουν 24,6 έτη από 1/1/2015 μέχρι και 18/8/2015, καθώς και όσοι θεμελιώνουν (συμπληρώνουν τα 24,6 έτη) από 19/8/2015 και μετά που ισχύει ο νόμος 4336, αποχωρούν με 40 χρόνια συνολικής υπηρεσίας.

• Το απώτατο όριο για να βγουν σε αποστρατεία είναι το 58ο έτος για τους ένστολους και το 60ό έτος για τα Σώματα Ασφαλείας. Πριν από τις ηλικίες αυτές δηλαδή δεν μπορεί να αποστρατευθούν υποχρεωτικά.

Σύνταξη τρίτεκνων στρατιωτικών


Για θεμελίωση δικαιώματος, απαιτούνται:


  • * 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι το 2010.
  • * 21 έτη υπηρεσίας για όσους έχουν τα 20 μέχρι το 2011.
  • * 23 έτη υπηρεσίας για όσους έχουν τα 20 το 2012.
  • * 25 έτη υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν 20 έτη το 2013.

Από το 2014 και μετά οι προϋποθέσεις για τους τρίτεκνους γονείς στο στράτευμα ή στα Σώματα Ασφαλείας είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους, δηλαδή χρειάζονται 24,6 έτη συμπληρωμένα το 2014 για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και 30,6 έτη για να υποβάλουν αίτηση και από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Επισημαίνεται ότι η μάχιμη 5ετία σε περίπτωση συνταξιοδότησης τριτέκνου γίνεται για τους άνδρες μετά τη συμπλήρωση των 24½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας και για τις γυναίκες με τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης όπως ισχύει για κάθε έτος μετά το 2011 (21 έτη το έτος 2011 και 23 έτη το έτος 2012).
Τα υπηρεσιακά στοιχεία που θα χρειαστούν από την αρμόδια υπηρεσία είναι:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ : ΝΕΟΣ/ ΠΑΛΙΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ
ΜΑΧΙΜΑ ΕΤΗ
ΘΗΤΕΙΑ
ΑΕΙ
ΕΞΑΜΗΝΑ Α/Φ ΣΤΑΘ. ΠΤΕΡΥΓΩΝ
Ε/Π ΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΥΚ, ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ- ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΒΟΕΑ

Σχετικά με το ποσό ΕΦΑΠΑΞ, αναμένεται προσδιοριστική εγκύκλιος για τις διακοπές μετά την 01/01/2017

Ωστόσο τα στοιχεία υπολογισμού ΕΦΑΠΑΞ είναι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΡΧΗ ΜΕΤΟΧ. ΣΧΕΣΗΣ
ΛΗΞΗ ΜΕΤΟΧ. ΣΧΕΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παραμένω στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση
Νεράτζη Γ. Καλομοίρα

πηγή armyvoice.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :