Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Χαιρετισμός του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, στο 28ο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) στην Καλαμάτα

 
Σας ευχαριστώ, καταρχήν, για την πρόσκλησή σας να παρευρίσκομαι εδώ, κατά την έναρξη του 28ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του.
Θα συμφωνήσω ανεπιφύλαχτα με την Π.Ο.ΑΞΙ.Α, επικροτώντας τη βασική θέση υπό την οποία προσέρχεται στο Συνέδριο· όπως η θέση αυτή αποτυπώνεται στην αφίσα και στο έντυπο του προγράμματος του Συνεδρίου.
Θα συμφωνήσω γιατί πράγματι το όραμα και η ελπίδα θα πρέπει να αποτελούν βασικούς άξονες των προθέσεων και των προσπαθειών μας, ώστε ο Αστυνομικός Οργανισμός και τα στελέχη του να καταλαμβάνουν και να διατηρούν τη θέση που πραγματικά δικαιούνται σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.
Άλλωστε, αυτός είναι, αυτός πρέπει να είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτος στόχος και της Πολιτείας, και της διοίκησης και των Συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού· μια Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική και ανθρώπινη, στελέχη με επαγγελματική επάρκεια και κοινωνική καταξίωση.
Κι ο στόχος αυτός εξυπηρετείται ιδανικά με τη συντονισμένη, κοινή και διαρκή προσπάθεια όλων όσοι συνθέτουμε το έμψυχο δυναμικό ή συμμετέχουμε καθ’ οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία του αστυνομικού Σώματος.
Σ΄αυτή την κοινή προσπάθεια, οφείλω να αναγνωρίσω πως η συμβολή της Π.Ο.ΑΞΙ.Α υπήρξε διαχρονικά σταθερή και ουσιαστική. Η υπευθυνότητα, η λογική, η μετριοπάθεια,η αυτοσυγκράτηση και η αξιοπρέπεια στην έκφραση του συνδικαλιστικού της λόγου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες εξασφάλισης της συνοχής του προσωπικού, κι έχουν επιτρέψει στην Ελληνική Αστυνομία, ειδικά σ’ αυτή την κρίσιμη για τη χώρα και την κοινωνία περίοδο της οικονομικής κρίσης, του οξύτατου προσφυγικού-μεταναστευτικού φαινομένου και της γενικότερης αναταραχής στον ευρύτερο διεθνή χώρο, να παραμείνει συμπαγής και αλώβητη από εσωτερικές τριβές και αντιπαραθέσεις και να διατηρήσει τη λειτουργική επάρκεια και την απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση της σημαντικής εθνικής και κοινωνικής της αποστολής, επιχειρησιακή δυναμική.
Γνωρίζω, βέβαια, πολύ καλά πως αυτό που έχει καταφέρει η Ελληνική Αστυνομία και με τη δική σας σημαντική συνδρομή, αυτό που αποτυπώνεται ως δείκτης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Σώμα, είναι αποτέλεσμα του μόχθου, των στερήσεων, της κοπιώδους προσπάθειας, της αυτοθυσίας και ενίοτε της θυσίας του προσωπικού.
Γνωρίζω και γνωρίζουμε όλοι πως ο ρόλος μας, ο ρόλος του αστυνομικού είναι σύνθετος, απαιτητικός και πολύπλοκος.
Η καταπολέμηση του εγκλήματος, η διαφύλαξη της ευνομίας, η διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και η εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών έχουν αναχθεί σε μείζονος σημασίας προτεραιότητες και κυρίαρχη απαίτηση για κάθε οργανωμένη κοινωνία.
Πολλώ, μάλλον για μια κοινωνία όπως η Ελληνική και σε μια περίοδο που καλούμαστε, όλα τα μέλη της κοινωνίας αυτής, να ξεπεράσουμε άμεσα, οριστικά και επώδυνα κάποιες φορές, οποιεσδήποτε ασύμβατες προς την πραγματικότητα λογικές, πρακτικές και αντιλήψεις και να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή και το μέλλον μας με ορθολογισμό, με ρεαλισμό και σε κάθε περίπτωση εντός του πλαισίου των αντικειμενικών μας δυνατοτήτων.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το σύγχρονο περιβάλλον των ιδιαίτερων δημοσιονομικών συνθηκών, των μεγάλων προκλήσεων, των επιτακτικών απαιτήσεων, των κοινωνικών προσδοκιών και των καθοριστικών αποφάσεων για το μέλλον, καλούμαστε να λειτουργήσουμε ως επαγγελματίες, ως πολίτες, ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Σ’ αυτό το περιβάλλον, η Ελληνική Αστυνομία υποχρεούται να εκπληρώνει την καθοριστικής εθνικής και κοινωνικής σημασίας αποστολή της, σ’ αυτό το περιβάλλον η κοινωνία προσπαθεί να ανασυνταχθεί, σ’ αυτό το περιβάλλον η Π.Ο.ΑΞΙ.Α και γενικά οι συνδικαλιστικοί φορείς του προσωπικού είναι αναγκασμένοι να εξυπηρετούν το θεσμικό τους ρόλο, ισορροπώντας, κάποιες φορές, στο μέσον της αντίρροπης δυναμικής που αναπτύσσεται μεταξύ των πραγματικών δημοδιονομικών δυνατοτήτων της Πολιτείας και των αναμβίβολα υπαρκτών, οικονομικών κυρίως αναγκών και απαιτήσεων των συναδέλφων που εκπροσωπούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας διαβεβαιώνω πως η ηγεσία του Σώματος και εγώ προσωπικά, γνωρίζουμε, απολύτως, τις συνθήκες υπό τις οποίες εκληρώνετε την αποστολή σας.
Αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλετε, το έργο που με μόχθο και θυσίες επιτελείτε, τις δυσκολίες που ως εργαζόμενοι, ως οικογενειάρχες και ως άνθρωποι αντιμετωπίζετε.
Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε πως αν η Ελληνική Αστυνομία αποτυπώνεται σήμερα στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους, αν όχι ο πιο αξιόπιστος, κρατικός οργανισμός, αυτό οφείλεται στην υπευθυνότητα, στο ζήλο, στον επαγγελματισμό των στελεχών και του προσωπικού του Σώματος.
Γνωρίζουμε, βεβαίως, και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης όχι μόνον έναντι της Πολιτείας και της κοινωνίας αλλά και έναντι του προσωπικού.
Άλλωστε, βάσει αυτών των συνθηκών και των υποχρεώσεων καθορίζεται η στρατηγική κατεύθυνση του Σώματος, οριοθετούνται οι προτεραιότητες και εκδηλώνονται οι πρωτοβουλίες υλοποίησής τους.
Κι αν οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες αυτές που έχουν εκδηλωθεί και θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται δεν έχουν ακόμη καρποφορήσει κατά το μέρος που αφορούν στην αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, ουδείς δύναται να αμφισβητήσει τις προσπάθειες που καταβάλονται και το έργο που πραγματικά επιτελείται σε όλους τους άλλους τομείς που συνθέτουν τη λειτουργία και τη δράση του αστυνομικού Οργανισμού.
Θα ήταν, ίσως, περιττή για την πιστοποίηση της αληθείας των λεγομένων μου, η αναφορά σε πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και σε ρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, εφόσον γνωρίζετε καλά πως η αιτιολογική βάση ορισμένων από τις πρωτοβουλίες αυτές και σε δικά σας αιτήματα και προτάσεις στηρίζεται.
Επιτρέψτε μου, όχι βεβαίως υπό το πρίσμα απολογιστικής διάθεσης αλλά ως απλή ενδεικτική αναφορά – υπενθύμιση, εν τη ρύμη του λόγου, ορισμένων τέτοιων πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί κατά την τελευταία διετία:
  • η έκδοση του π.δ/τος 75/2016 με τις διατάξεις του οποίου θεσμοθετήθηκε σειρά αδειών και διευκολύνσεων για το προσωπικό, πέραν των μέχρι τότε προβλεπομένων, και αντιμετωπίστηκαν για πρώτη φορά κατά τρόπο πάγιο και αντικειμενικό χρόνιες αδικίες και στρεβλώσεις του συστήματος μεταθέσεων- αποσπάσεων, όπως οι περιπτώσεις εικονικών γάμων, δικαστικής συμπαράστασης και υπηρεσίας γραφείου,
  • η στήριξη των οικογενειών των εν ενεργεία αλλά και των συνταξιούχων συναδέλφων με τη διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας και την αναβάθμιση των παιδικών κατασκηνώσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 40% περίπου, σε σχέση με το 2016 και υπερτριπλασιασμό κατά την τελευταία πενταετία, του συνολικού αριθμού των παιδιών και των γονέων συναδέλφων που φιλοξενηθήκαν σ’αυτές,
  • η βελτίωση, επί το αντικειμενικότερο, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4456/2017, θεσμικού πλαισίου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το μέρος που αφορά στον περιορισμό των προνομιών μετάθεσης του προσωπικού της,
  • η ίδρυση, με τις διατάξεις του π.δ. 21/2017, Δ/νσης Ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας, πάγια θεσμική υποχρέωση έναντι της διαχρονικής ιστορικής διαδρομής του Σώματος και η σύσταση τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης του προσωπικού και
  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολύπλευρων δράσεων με πολιτιστικό – ψυχαγωγικό, κυρίως, αντικείμενο σε συνεργασία με το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, με πρόσφατο αποτέλεσμα τη δημιουργία ξενώνων (Νυμφαίο Φλώρινας, Χανιά) για τη φιλοξενία συναδέλφων και των οικογενειών τους και την προοπτική περαιτέρω επέκτασης της πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές.
Επίσης σε διατάξεις σχεδίου π.δ/τος το οποίο σήμερα προωθείται για νομοθετική επεξεργασία από το ΣτΕ, περιλαμβάνεται πλειάδα ρυθμίσεων που ρυθμίζουν επί το δικαιότερο και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο ευνοϊκό προς το προσωπικό, σειρά ζητημάτων όπως:
- ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης, πάγιο αίτημα για πολλές δεκαετίες και που επιτέλους αντιμετωπίζεται ουσιαστικά,
- η κατάργηση της διάταξης που αφορά στην έκτακτη μετάθεση λόγω εντοπιότητας,
- η χορήγηση ειδικής άδειας σε εθελοντές δότες αιμοποιητικών κυττάρων και ειδικής άδειας αιμοδοσίας και στους εθελοντές δότες αιμοπεταλίων,
- η χορήγηση άδειας τριών (3) ημερών, με πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση τέλεσης γάμου
- η βελτίωση της διάταξης αναφορικά με τη υποχρέωση διαμονής των συναδέλφων εντός των ορίων του οικείου νομού ή σε όμορο νόμο, με αύξηση του ορίου των χιλιομέτρων από δεκαπέντε (15) σε τριάντα (30),
- η πρόβλεψη για την αναβαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων και των ο καθορισμός της σχετικής διαδικασίας και
- η διεύρυνση του φάσματος των Υπηρεσιών στις οποίες τοποθετούνται οι εξερχόμενοι από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) Υπαστυνόμοι Β’.
Θα ήταν, βεβαίως, παράλειψη να μην αναφερθεί η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για την ολοκληρωμένη επανεξέταση, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη συνολική υπηρεσιακή διαδρομή των αξιωματικών και γενικά του ένστολου προσωπικού του Σώματος, σε σχέση με το νέο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Ουσιώδη ζητήματα όπως ο ανακαθορισμός του ανωτάτου ορίου παραμονής του προσωπικού ενεργό υπηρεσία, η πρόβλεψη της δυνατότητας παραμονής στο Σώμα για τη συμπλήρωση επαρκούς ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού χρόνου, καθώς επίσης και η επανεξέταση του χρόνου παραμονής των αξιωματικών στους ενδιάμεσους βαθμούς ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο της πρόωρης αποστρατείας χωρίς τη συμπλήρωση του αναγκαίου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού χρόνου, απαιτούν ενδελεχή και σε βάθος εξέταση και επεξεργασία, ώστε οι τελικές επιλογές που θα αποτυπωθούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις να απαντούν κατά τρόπο ουσιαστικό, δίκαιο και αντικειμενικό στις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις του προσωπικού, αλλά και στην εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού συμφέροντος. Αναμφίβολα, πρόκειται για καίριας σημασίας ζήτημα και ως εκ τούτου αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα, προτάσσοντας την ανάγκη ουσιαστικής και ολοκληρωμένης έναντι μιας εσπευσμένης πλην όμως ατελούς, ίσως, ρύθμισης.
Πέραν των ρυθμίσεων και των πρωτοβουλιών που εντελώς συνοπτικά και ενδεικτικά αναφέρθηκαν, καταβάλλονται διαρκείς και ουσιαστικές προσπάθειες αναβάθμισης, υπό τις γνωστές δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων του Σώματος.
Ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 451 οχημάτων διαφόρων τύπων, ενώ κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η εκδήλωση ενεργειών για την προμήθεια 302, ακόμη, οχημάτων, διαφόρων τύπων, για την κάλυψη των αναγκών της ΓΑΔΑ και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου.
Η μικρή αυτή αναφορά στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της διοίκησης, δεν έχει, επιτρέψτε μου, σκοπό ούτε να ωραιοποιήσει την πραγματικότητα που βιώνουμε ούτε να κρύψει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν.
Άλλωστε, δυσκολίες και προβλήματα πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν.
Σκοπός μου είναι να αποτυπώσω την αντικειμενική πραγματικότητα στην οποία η Ελληνική Αστυνομία δίνει τον αγώνα της, δίνει τις μάχες της, καταβάλει την προσπάθειά της· και σ’ αυτόν τον αγώνα, σ’ αυτές τις μάχες, σ’ αυτήν την προσπάθεια μετέχουμε όλοι, ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης, ρόλου, αρμοδιοτήτων.
Οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν ούτε εσωτερικές αντιπαραθέσεις, ούτε υπεκφυγές, ούτε μονοδιάστατες, συντεχνιακές ή αποσπασματικές προσεγγίσεις και επιλογές.
Η ατομική πρόοδος και η προσωπική επιτυχία κατακτάται και εδραιώνεται μέσω της συλλογικής προσπάθειας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της συναντίληψης, του κοινού αγώνα. Με τη συνοχή, τη σύμπνοια, την υπευθυνότητα, την αντικειμενική οπτική θεώρηση των πραγμάτων και τη συνειδητή υπεράσπιση του εθνικού και του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος.
Είμαι ευτυχής και το δηλώνω δημοσίως, που ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας διαπιστώνω πως το προσωπικό και ειδικά τα στελέχη του Σώματος και οι συνδικαλιστικοί του εκπρόσωποι έχουν μέχρι σήμερα, αλλά είμαι βέβαιος και μελλοντικά, επιδείξει αξιοθαύμαστη ωριμότητα, ψυχραιμία, υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια, τόσο στο πλαίσιο εκπλήρωσης της υπηρεσιακής τους αποστολής όσο και στο διεκδικητικό πλαίσιο των εργασιακών τους αιτημάτων και δικαιωμάτων.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί τη βασική πεποίθηση πως το μέλλον, όχι μόνον το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της, αλλά γενικά το μέλλον και η προοπτική της πατρίδας και της κοινωνίας δεν πρόκειται να είναι για πολύ ακόμη δυσδιάκριτο και αβέβαιο.
Είμαι πεποισμένος πως σύντομα οι δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες θα αποτελέσουν παρελθόν και ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει στους βασικούς παράγοντες αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος την προσφορά και το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας· την προσφορά και το έργο σας.
Επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας αυτές τις λίγες σκέψεις που μοιράστηκα μαζί σας να σας ευχαριστήσω για τη στάση που επιδεικνύετε και το έργο που παράγετε σε μια κρίσιμη για τη χώρα και την κοινωνία περίοδο και να σας ζητήσω να συνεχίσετε με τον ίδιο προσανατολισμό, την ίδια υπευθυνότητα, την ίδια αίσθηση καθήκοντος.
Από την πλευρά μου, σας διαβεβαιώνω πως είμαι πάντοτε δίπλα σας, πάντοτε κοντά σας, πάντοτε πρόθυμος δέκτης και υποστηρικτής κάθε δίκαιου και ρεαλιστικού αιτήματός σας.
Εύχομαι και ελπίζω, σύντομα το δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον να είναι παρελθόν και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν αναφορικά με τα όποια οικονομικής φύσεως αιτήματα να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο ανάλογο προς την προσφορά και το έργο σας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :