Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επιλαχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές - Τι ισχύει - Δείτε ενημέρωση από την ΣΣΕ

 
Στις Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-201717, βάσει του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α΄), (Άρθρο 23), είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δηµιουργούνται λόγω µη παρουσίασης, παραίτησης, αποµάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το ΥΠΠΕΘ.


Δείτε την ενημέρωση της ΣΣΕ προς τους επιλαχόντες υποψήφιους

Ενημερώνουμε τους Επιλαχόντες της Σχολής ότι, κατόπιν αιτήσεώς τους, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά τους στις λίστες επιλαχόντων του ΥΠΠΕΘ. Στην αίτησή τους θα αναγράφουν τον κωδικό υποψηφίου τους όπως και τη Γενική Σειρά (Ο-Σ) ή Ειδική Κατηγορία (Ο-Σ) στην οποία ανήκουν και στη συνέχεια αυτή θα υποβάλλεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής είτε ταχυδρομικώς προς τη Σχολή, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 210-8970232.

Πατήστε εδώ για να γνωρίζετε όλες τις εξελίξεις σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :