Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δάνεια στρατιωτικών: Τι ρύθμιση έρχεται από το Παρακαταθηκών και Δανείων

 Με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη, συναντήθηκε σήμερα, αντιπροσωπεία της ΠΟΕΣ.
Η συνάντηση προκλήθηκε μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 468/2017 έγγραφο της ΠΟΕΣ, για ενημέρωση της Ομοσπονδίας , αναφορικά με το εάν υπάρχει βούληση εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, προκειμένου να συμπεριληφθούν και αυτά (τα τιτλοποιημένα δάνεια) στο καθεστώς επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών, μέσω μείωσης του επιτοκίου, όπως ακριβώς συνέβη με όλα τα άλλα ενυπόθηκα δάνεια.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Τ.Π. & Δ. τόνισε το βάσιμο και το αναγκαίο του αιτήματος της Ομοσπονδίας μας και ενημέρωσε την αντιπροσωπεία μας ότι ήδη ξεκίνησε και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό της, σχετική νομοθετική πρόβλεψη, εκ μέρους του Τ.Π. & Δ. και του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ αναμένεται, ενδεχομένως και μέσα στον επόμενο μήνα (Οκτώβριο) η ψήφιση και επικύρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων.
Η αντιπροσωπεία ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Πρόεδρο και δεσμεύτηκε για συνέχιση των επαφών, προκειμένου και πάντα στο μέτρο του εφικτού και δυνατού, να βρεθούν περαιτέρω λύσεις προς ανακούφιση των στρατιωτικών δανειοληπτών.

πηγή militaire.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :