Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Συνάντηση Προεδρείου ΠΟΑΞΙΑ με τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

 

Χθες, 5 Σεπτεμβρίου 2017, ύστερα από αίτημά μας, αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα και συζήτησε διεξοδικά τα διαλαμβανόμενα στο κάτωθι Υπόμνημα θέματα θεσμικού ενδιαφέροντος τα οποία αποτελούν μέρος του Ψηφίσματος του 27ου τακτικού συνεδρίου μας.
Τα θέματα αυτά ήταν γνωστά στην Πολιτική μας Ηγεσία από την επομένη του συνεδρίου καθώς είχαν τεθεί υπόψη του τότε, αλλά και σε προγενέστερες συναντήσεις μας, ενώ ορισμένα εξ αυτών είχαν ήδη τύχει σχετικής επεξεργασίας σε επιτροπές που είχαν συσταθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα ο κ. Υπουργός:
 
 • Για το θέμα της διασφάλισης της 35ετους τουλάχιστον παραμονής των Αξιωματικών στο Σώμα, με τη θέσπιση της παράλληλης επετηρίδας ή της θεσμοθέτησης του «μη προακτέου» κατά τις κρίσεις, κατανόησε την αναγκαιότητα της ρύθμισης αυτής, όπως έχει δηλώσει άλλωστε και στο παρελθόν, πλην όμως δεν λάβαμε ρητή διαβεβαίωση ότι θα προωθεί άμεσα με τη μορφή προεδρικού διατάγματος ούτως ώστε να ισχύσει από τις προσεχείς κρίσεις, καίτοι σε επίπεδο Αρχηγείου υπήρξε νομοτεχνική επεξεργασία συγκεκριμένης πρότασης, η οποία έχει αποσταλεί στην Πολιτική Ηγεσία.
 • Για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων και των Υπαστυνόμων του ν.3686/2008, δήλωσε ότι υπάρχουν νομικής φύσεως ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν και ότι θα συσταθεί νέα επιτροπή.
 • Για την αύξηση οργανικών θέσεων των Αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. στο βαθμό του Α/Α’, ώστε να εξαλειφθεί η στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον αντίστοιχο βαθμό των Αξιωματικών της ΣΑΕΑ, έδωσε εντολή να προωθηθεί άμεσα προς επίλυση το εν λόγω θέμα.
 • Η ίδρυση Γραφείου Δημοσίου Κατηγόρου σε όλες τις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας, που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημά μας, είπε ότι είναι σωστό μέτρο που πρέπει να τύχει υλοποίησης και θα υπάρξει προς τούτο παρέμβασή του προς την Φυσική μας Ηγεσία.
 • Για τη γνωστοποίηση στην υπηρεσιακή ιστοσελίδα του αριθμού των μορίων του κάθε ενδιαφερόμενου για μετάθεση, είπε ότι εφόσον δεν τίθενται κωλύματα προσωπικών δεδομένων, συμφωνεί με την πρότασή μας.
 • Για την αναπλήρωση των διοικητών αξιωματικών όταν απασχολούνται σε μέτρα τάξης εκτός περιοχής ευθύνης τους από τους Υποδιοικητές τους, εξέφρασε την άποψη ότι οι διοικούντες δεν πρέπει να διατίθενται σε τέτοιου είδους μέτρα προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής εποπτείας της διοίκησης και της περιοχής τους, ενώ και η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παρουσίας τουλάχιστον δύο (2) Αξιωματικών σε υπηρεσίες επιπέδου Α.Τ., είναι συνάρτησης της διαθέσιμης δύναμης.
 • Η κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης για την υποχρεωτική διαμονή των αστυνομικών έως 15 χλμ από την έδρα της Υπηρεσίας, είπε ότι δρομολογείται από τη Φυσική Ηγεσία η αύξηση στα 30 χλμ, αλλά ζητήσαμε να καθιερωθεί το όριο των 60 χλμ απόσταση που δεν δικαιολογεί χορήγηση οδοιπορικών.
 • Η τροποποίηση του Κανονισμού αδειών με τη θέσπιση περιόδων υποχρεωτικής χορήγησης μέρους των δικαιούμενων ημερών κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, επίσης, τον βρίσκει σύμφωνο η θεσμοθέτηση των περιόδων αυτών παρότι ήδη άτυπα εφαρμόζεται από τις Υπηρεσίες.
 • Για το θέμα της αναλογικής εκπροσώπησής μας στο ΔΣ του ΜΤΣ, που χρονίζει, δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον ΥΕΘΑ κ. Καμμένο προκειμένου να ρυθμιστεί.
 • Η κάλυψη των δαπανών για την περίθαλψη των τραυματισθέντων αστυνομικών ένεκα της υπηρεσίας καθ’ ολοκληρίαν από το ελληνικό δημόσιο κ.λπ., θα τύχει όπως είπε άμεσης νομοθετικής ρύθμισης.
 • Για τη συνυπηρέτηση Αστυνομικών, Στρατιωτικών και Εκπαιδευτικών, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για τον αριθμό των ενδιαφερομένων δεδομένου ότι τυχόν ρύθμισή του πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεων για τις μεταθέσεις των στρατιωτικών.
 • Για το πρόβλημα με τις συντάξεις χηρείας, αναγνώρισε ότι πράγματα θίγονται μέλη οικογενειών και το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται. Καταθέσαμε σχετική τροπολογία την οποία δεσμεύτηκε να συζητήσει με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας.
 • Για το θέμα της χορήγησης εφάπαξ , ταυτόχρονα με την έκδοση προσωρινής σύνταξης, είπε ότι έχει ήδη επιλυθεί από το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
 • Τέλος για την ελεύθερη πρόσβαση Αστυνομικών στα ΜΜΜ Αττικής, λόγω του νέου καθεστώτος που ισχύει, είναι σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών για οριστική του διευθέτηση.
Όλα αυτά τα θέματα που δεν έχουν άμεση οικονομική επιβάρυνση, και η επίλυσή τους έχει σχέση με την καθημερινότητα και την παρεχόμενη προσφορά προς την ελληνική κοινωνία, η Ομοσπονδία μας τα παρακολουθεί από κοντά και όπου απαιτείται θα παρέμβει εκ νέου. 
2014 poaxia no ypografes

πηγή poaxia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :