Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Βασίλης Βράντζας: "Η αλήθεια για το εφάπαξ απέναντι στις αναλύσεις καφενείου" - Πότε θα αρχίσει η χορήγηση

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω του διαδικτύου αναπτύσσεται (από ορισμένους συναδέλφους) μία έντονη παραφιλολογία, στην κυριολεξία εκτός
πραγματικότητας, σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής με την έκδοση της πράξης της προκαταβολής σύνταξης, που έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία σύγχυσης και ανησυχίας στους συναδέλφους.
            Προς αποκατάσταση της αλήθειας και την έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων παραθέτω τα γεγονότα, τα οποία φρονώ ότι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις κουβέντες «καφενείου», στις οποίες ορισμένοι αρέσκονται. 
            Η Ομοσπονδία μας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) και εγώ προσωπικά ως εκπρόσωπός της στο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και ως Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, με την ψήφιση του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού νόμου 4387/2016 εντοπίσαμε αμέσως τις παθογένειές του, μία εκ των οποίων ήταν και το πρόβλημα που θα δημιουργούνταν στους συναδέλφους που θα αποστρατεύονταν (αυτεπαγγέλτως ή εκουσίως) και θα ανέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα την χορήγηση της εφάπαξ παροχής, καθώς χρειαζόταν η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης για να χορηγηθεί αυτή.
            Με τον νέο νόμο και ενώ έχει παρέλθει χρονικό διάστημα σχεδόν δεκαεπτά (17) μηνών από την ψήφισή του, ουδεμία συνταξιοδοτική πράξη έχει εκδοθεί, ούτε καν η εγκύκλιος που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων συντάξεων. Όπως όλοι αντιλαμβάνονται οι αποστρατευόμενοι συνάδελφοι θα ανέμεναν δύο και τρία χρόνια για να λάβουν την εφάπαξ παροχή, με όλα τα δυσμενή αποτελέσματα για την επιβίωση τους.
            Αμέσως ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μας στο Δ.Σ. έθεσα το θέμα και πρότεινα όλοι οι αποστρατευόμενοι συνάδελφοι, ανεξαρτήτως βαθμού, (αυτεπαγγέλτως και εκουσίως) να λαμβάνουν την εφάπαξ παροχή με την έκδοση της πράξης προκαταβολής σύνταξης, η οποία καλύπτει πλήρως τις προϋποθέσεις του νόμου για τη χορήγηση αυτής, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά ή θετικά το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό της εφάπαξ παροχής, καθόσον ο τρόπος υπολογισμού αυτής (της παροχής) δεν επηρεάζεται ουδόλως από την παραπάνω πρόταση. Επίσης δεν θα χορηγηθεί κανένα εφάπαξ, πριν ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές μελέτες που διενεργούνται σύμφωνα με τα δεδομένα του νέου μισθολογίου.
            Το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου στην από 20/07/2017 συνεδρίασή του, αποφάσισε με πλειοψηφία (7-2) την χορήγηση της εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση, η οποία, όπως προανέφερα, ανταποκρίνεται πλήρως στις  προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, καθόσον αφορά την επιβίωση των συναδέλφων και τα χρήματα που έχουν αποδώσει όλα τα χρόνια της ενεργούς υπηρεσίας τους.
            Η ενημέρωση των αρμοδίων συνδικαλιστικών οργάνων μας για τη λήψη της απόφασης έγινε άμεσα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να πάρουμε τα εύσημα ως συνδικαλιστές, αλλά να είμαστε ωφέλιμοι για τους συναδέλφους μας, όπως άλλωστε είναι και υποχρέωση μας.
            Ο αγώνας μας συνεχίζεται για να αποτρέψουμε ότι μπορούμε από την λαίλαπα του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού  «εκτρώματος» και αφήνουμε για τους σχολιαστές «των καφενείων και του καναπέ» την απονομή των ευσήμων και των παρασήμων.
                                                                                      ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος
Εκπρόσωπος Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στο Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
                                                                   Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Αττικής

πηγή bloko.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :