Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Απόφαση Ελ.Σ για μείωση μισθολογικών συντελεστών με το ν. 4093/2012

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
1. Όπως έχω καταστήσει κατά το παρελθόν γνωστό η Ολομέλεια  του  Ελεγκτικού   Συνεδρίου με την υπ’ αρ. 4707/17.6.2015  απόφασή της, προέβη στην ακύρωση των πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), με τις  οποίες μειώθηκαν οι μισθολογικοί συντελεστές των ειδικών μισθολογίων, μεταξύ των οποίων και των στρατιωτικών συνταξιούχων, εξ αιτίας  των διατάξεων  του ν. 4093/2012.
Ήδη αποσπάσματα της απόφασης αρχίζουν να στέλνονται από το ΙΙΙ Τμήμα στο Γ.Λ.Κ, για εκτέλεση. Το κάθε απόσπασμα της απόφασης αφορά κάθε συνταξιούχο που άσκησε έφεση το έτος 2013 και αντίγραφο αυτού  κοινοποιείται παράλληλα και σ’ αυτόν. Ως προς το χρόνο έναρξης  εκτέλεσης  των αποφάσεων αυτών, δηλαδή τα ποσά  που οφείλει το Γ.Λ.Κ., να επιστρέψει στους δικαιούχους, κατόπιν της δικαστικής δικαίωσης  πιστεύω ότι θα γίνει εντός του έτους 2018, καθόσον εκ των πραγμάτων,  θα προηγηθεί η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, με βάση τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4387/2016, όπως τροπ. με ν. 4472/2017.
2. Όσον αφορά για τους συναδέλφους που άσκησαν αγωγή για το ίδιο θέμα σε μεταγενέστερο χρόνο, για αυτούς εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεσή τους, πάντως ουσιαστικά και γι’ αυτούς θα υπάρξει δικαίωση, λόγω της ανωτέρω απόφασης της Ολομέλειας του Ελ.Σ

Σεπτέμβριος 2017
Νικόλαος Σουπιώνης, Αντιστράτηγος ε.α.
Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

πηγή sapasa.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :