Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανακοίνωση ΠΟΑΣΑ για Απόφαση 0094/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ανακοινώνουμε σε όλα τα μέλη των Συνδέσμων – Ενώσεων ότι στα μέλη μας επιδίδεται από αρμόδιο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η υπ’ αριθμ. 0094/2017 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία γίνεται δεκτή η έφεση που έχει υποβληθεί σε αυτό και ακυρώνει τις πράξεις της Διεύθυνσης Κανονισμού και εντολής πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. . Η ανωτέρω απόφαση του Ε.Σ. έκρινε ανίσχυρες τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 γιατί είναι αντίθετες προς τις ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο του ΕΣΔΑ. 
Στην απόφαση επισυνάπτεται- επιστρέφεται  και το παράβολο των 20 ευρώ , που είχε καταθέσει ο εφεσιβαλλων με την έφεσή του , το οποίο πρέπει να το καταθέσει με φ/ο της απόφασης στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας προκειμένου εισπράξει όλο το ποσόν των 20 ευρώ. 
Επίσης κοινοποιείται η ανωτέρω απόφαση η οποία αποστέλλεται με έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου/ ΙΙΙ Τμήμα στο Γ.Λ.Κ./ 44η Διεύθυνση Συντάξεων προκειμένου αυτό ενεργήσει σχετικά για την υλοποίηση της απόφασης.
Η Ομοσπονδία μας δια του Νομικού της Συμβούλου συνέταξε και αποστέλλει στους Συνδέσμους – Ενώσεις έντυπο αίτησης με θέμα την εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης προκειμένου διακοπεί άμεσα η μείωση της σύνταξής μας που επιβλήθηκε από 01/08/2012 συνεπεία των διατάξεων του Ν.4093/2012 και της κατόπιν αυτών σχετικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, διά του Γ.Λ.Κ. .
Το ανωτέρω έντυπο – αίτηση θα διατίθεται από τους Συνδέσμους – Ενώσεις στα μέλη τους. 

Πηγή poaasa.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :