Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δημοσιεύτηκε ο N.4485/2017 που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης

 
   

Ολόκληρο το      Φ.Ε.Κ.  του N.4485/2017πηγή lawnet.g
r

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :