Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Κάτι άλλαξε στο e-bill…της ΔΕΗ

 Ηλεκτρονικός Λογαριασμός υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ
Με την υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ, έχετε άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς σας οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε στιγμή.
Κάτι άλλαξε στο e-billΑπό 16.06.2017 αναβαθμίστηκε η υπηρεσία e-bill έτσι ώστε οι νέοι χρήστες να έχουν αυτόματη πρόσβαση, με ασφάλεια, στους λογαριασμούς ρεύματος όλων των ακινήτων που οι λογαριασμοί εκδίδονται στο όνομά τους και να υπάρχει δυνατότητα λήψης μόνον ηλεκτρονικού λογαριασμού, εφόσον το επιθυμούν.
 • Όλοι οι χρήστες, έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι 31.12.2017, για να ανανεώσουν την εγγραφή τους, μέσω της διαδικασίας ενημέρωσης στοιχείων στο e-bill, όπου θα χρειαστεί να καταχωρήσουν και τα προσωπικά τους στοιχεία: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Διαβατηρίου.
 • Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ίδια με αυτά που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ για το συγκεκριμένο Κωδικό Εταίρου, τότε η ανανέωση της εγγραφής ολοκληρώνεται άμεσα. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή δεν επιβεβαιωθούν ή δεν υπάρχουν καταχωρημένα στη ΔΕΗ, ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει αποδεικτικό ΑΦΜ (οποιοδήποτε έγγραφο του TAXIS) και φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει: α) ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, β) τηλεφωνικά, μέσω του 11770 ή γ) σε οποιοδήποτε Κατάστημα της ΔΕΗ.
 • Μετά την εγγραφή θα εμφανιστούν αυτόματα όλα τα ακίνητα που οι λογαριασμοί ρεύματος εκδίδονται στο συγκεκριμένο όνομα, εφόσον υπάρχουν στο μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ καταχωρημένα τα προσωπικά στοιχεία. Διαφορετικά θα πρέπει να επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία για κάθε ακίνητο.
 • Για λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδονται σε διαφορετικό όνομα, θα πρέπει να γίνει άλλη εγγραφή στην υπηρεσία e-bill.
Με την υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ σας δίνεται η δυνατότητα :
 • Δυνατότητα να βλέπετε τους λογαριασμούς σας ηλεκτρονικά
 • Πρόσβαση στους λογαριασμούς του τελευταίου 12μήνου
 • Επιλογή για λήψη μόνο ηλεκτρονικού λογαριασμού
 • Αυτόματη εμφάνιση των λογαριασμών όλων των ακινήτων που είναι στο όνομά σας
 • Δωρεάν ενημέρωση με SMS ή email για την έκδοση των λογαριασμών σας
 • Ηλεκτρονική εξόφληση των λογαριασμών σας, εύκολα και με ασφάλεια.
 • Νέο! Επιλογή λήψης λογαριασμού ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά
Πώς μπορώ να εγγραφώ στο e-bill;
Η εγγραφή γίνεται μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας dei.gr, στην ενότητα ebill ανάλογα με την κατηγορία πελάτη που ανήκετε (φυσικό πρόσωπο/ιδιώτης, νομικό πρόσωπο/εταιρεία, πελάτης πολλαπλού), συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.
Με την σωστή συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, αποστέλλονται αυτόματα με SMS ο Κωδικός Ενεργοποίησης στο κινητό σας και e-mail Ενεργοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( email) που δηλώσατε.
Ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται αποκτάτε άμεσα πρόσβαση στην υπηρεσία “e-bill”.
Μετάβαση στην υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ https://www.dei.gr/EBill/Login.aspx

πηγή odigostoupoliti.eu

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :