Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Τι αλλάζει στη νομοθεσία για την αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου

 Με το άρθρο 55 του Ν. 4483/17 επήλθε μεταβολή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.
Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από το αρμόδιο αστυνομικό ή δημοτικό όργανο το τελευταίο συντάσσει σχετική έκθεση.
Η έκθεση επιδίδεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή θυροκολλείται στο κατάστημα ενώ, παράλληλα, επιδίδεται εντολή άρσης της αυθαίρετης χρήσης των κοινοχρήστων χώρων.
Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός επτά ημερών τότε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος με συνεργείο του, να απομακρύνει τα αντικείμενα που βρίσκονται στον κοινόχρηστο χώρο.
Ο ιδιοκτήτης των αντικειμένων καταβάλλει ειδικό πρόστιμο, εντός τριών μηνών από τον προσδιορισμό του, προκειμένου να του επιστραφούν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα.
Στην αντίθετη περίπτωση ο Δήμος τα κατάσχει και προχωρεί στην άμεση εκποίησή τους.
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται διαπίστωση δεύτερης παράβασης προκειμένου ο Δήμος να κατάσχει τα αντικείμενα που βρίσκονταν σε κοινόχρηστο χώρο.
Σε περίπτωση υποτροπής ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει την τυχόν εκδοθείσα άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και να αρνηθεί χορήγηση νέας για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη διαπίστωση της υποτροπής.
πηγή lykavitos.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :