Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανατροπές σε συντάξεις και εισφορές δημοσίων υπαλλήλων. Τι ισχύει για Στρατιωτικούς

  Εξαιρείται η προσωπική διαφορά από τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ειδικών μσθολογίων στο Δημόσιο
 Αλλαγές στις επικουρικές και στην ασφάλιση γιατρών και μηχανικών
 Πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο: Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%

Εκπλήξεις και ανατροπές για τις συντάξεις, στο πολυνομοσχέδιο – σκούπα με 118 άρθρα που κατέθεσε την Τρίτη (29/08/2017) στην Βουλή η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Οι διατάξεις κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους δικαιούχους επικουρικής σύνταξης που κατέθεσαν αίτηση πριν τις 31/12/2014 καθώς με το νέο τρόπο υπολογισμού της αλλάζει η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών (με χαμηλότερο συντελεστή 0,45 επι του μέσου όρου των αποδοχών) με αποτέλεσμα να προκύπτουν περικοπές που θα αγγίξουν το 25%.

Ωστόσο, με την διάταξη αυτή θα ξεμπλοκάρει η απονομή των 127.000 εκκρεμών συντάξεων που είχαν κολλήσει στο ΕΤΕΑΕΠ γιατί δεν υπήρχε μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των συντάξεων αυτών.

Τι θα γίνει με τις εισφορές και τις συντάξεις στο Δημόσιο

Οι δεκάδες ασφαλιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο – σκούπα προβλέπουν επίσης την εξαίρεση της προσωπικής διαφοράς από τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ειδικών μσθολογίων στο Δημόσιο.

Αυτό οδηγεί σε μειωμένη σύνταξη αλλά και στην αύξηση του ποσοστού εισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων με παράλληλη αλλαγή της βάσης υπολογισμού.

Πιο αναλυτικά:

 Ορίζεται ότι στο Δημόσιο το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%

 Στα νέα ειδικά μισθολόγια για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών δεν υπολογίζεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 παρά μόνον οι αποδοχές για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές και από τους εργαζόμενους και από τον εργοδότη

 Αναγνωρίζεται ότι το δικαίωμα στην σύνταξη είναι απαράγραπτο

 Ο χρόνος πρόσθετης ασφάλισης αγροτών θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ εφόσον εξαγοραστεί με μηνιαία εισφορά 20% επί του 70% του κατώτατου μισθού

 Αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημα τους με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος

 Προβλέπεται ο συμψηφισμός και στην συνέχεια η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών

 Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της επικουρικής σύνταξης για τους μέχρι 31/12/2013 ασφαλισμένους οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 01/01/2015 και εφεξής. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31/12/2014 υπολογίζεται με βάση το υφιστάμενο ποσοστό αναπλήρωσης (0,45%) το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται:

α) για τους μισθωτούς ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης από το 2002 έως το 2014.

β) Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες το εισόδημα που υπόκειται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου από το 2002 έως το 2014.

γ) Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες κρατήσεις των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οι οποίες ορίζονται από 01/01/2017 σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη. (Στην πράξη αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς αλλά μειώνεται η βάση για κάποιες περιπτώσεις επί των οποίων υπολογίζονται οι υψηλότερες εισφορές).

Από την 01/01/2017 και εφεξής υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ γιατροί και μηχανικοί από την ημερομηνία έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι την διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ΜΕΡΟΣ A
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών. Ειδικότερα:

Ι.α. Συμπληρώνεται το άρθρο 5 του ν. 4387/2016, ως προς τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται για όσους διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου.

β. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των 15 ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.

γ. Διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και των Στρατιωτικών, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης πέντε (5) ή δέκα (10) ετών (ανάλογα με τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης) από το 2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται χρόνος ασφάλισης και πριν την 1.1.2002 και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ή δέκα (10) ετών, κατά περίπτωση.

δ. Ορίζεται ότι το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών.(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30/08/2017 - taxheaven.gr)

αναδημοσίευση από  staratalogia.blogspot.gr/

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :